Tsjad

Dette gjør vi:

Tsjad
  • Innbyggere: 12,4 millioner
  • Forventet levealder: 50-53 år
  • Barnedødelighet: 150 av 1000 barn dør før de fyller fem år
    Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

Leger Uten Grenser har jobbet i Tsjad siden 1981, og i 2015 hadde vi 754 ansatte i landet. Vi jobber med skader fra væpnede konflikter, behandling av sykdommer og epidemier, og generell helsehjelp til grupper som vanligvis ikke har tilgang på dette.

Det er estimert at Tsjad har en helsearbeider per 1500 innbygger, og mindre enn en lege per 23 000 innbygger. Dette er under halvparten av standarden satt av Verdens helseorganisasjon. Ifølge en rapport av franske INSEED har Tsjad en spedbarnsdødelighet på 102 per 1000 barn, og en dødsrate på 191 av 1000 blant barn og ungdom. Andelen for kvinner som dør i barsel er også høy med 1099 per 100.000 fødsel.

Oljeproduksjon utgjør 75% av statens inntekter og fallet i oljepriser har svekket landet hardt. Brorparten av disse inntektene har blitt allokert mot utvikling i hæren og felt som utdanning og helse nedprioriteres.

Tsjad har to større utfordringer. Det første er krigen mot Boko Haram som har ledet gruppens aksjoner over på Tsjads territorium, og det andre er den synkende oljeprisen som svekker landet finansielt da råolje er deres største eksportartikkel.
President Idriss Deby Itno har tatt en militær lederrolle i regionen. Tsjad engasjerte seg militært i krigen i Mali, i Den sentralafrikanske republikk og mot Boko Haram. Det nære forholdet til Frankrike har delvis skjermet presidenten fra interne opprør.

Tsjad er dedikert til å kjempe militært mot terrorisme i Sahel, og har vært en sentral aktør i utformingen av en flernasjonal styrke i regionen rundt Tsjadsjøen for å styrke kampen mot Boko Haram. Fra 2015 har Boko Haram utført fler og fler terroraksjoner vest i Tsjad, også i hovedstaden N’Djamena.
 
Chad
Leger Uten Grensers arbeid i Tsjad: 2015

•    103.600 pasientkonsultasjoner
•    754 Leger Uten Grenser-ansatte
•    19,5 millioner euro økning i budsjettet
•    56.600 pasienter behandlet for malaria
•    12.500 rutinevaksinasjoner
•    22.200 vaksinasjoner mot meslinger, som svar på et utbrudd
•    12.300 pasienter behandlet i senter for underernæring

Konflikten i Nigeria har spredd seg over grensen til Tsjad i som har økt behovet for helsehjelp. Over 200.000 flyktninger fra Darfur i Sør-Sudan er bosatt i Tsjad, samt over 55.000 fra Den sentralafrikanske republikk og flere titalls tusen flykter fra Nigeria. I tillegg har Tsjad rundt 170.000 internt fordrevne.

Innen mai 2015 hadde 18.000 nigerianere flyktet til Tsjad. Samtidig startet Boko Haram med terroraksjoner innenfor Tsjads landegrenser og de statlige styrkenes kamper mot gruppen skapte nye bølger med interne flyktninger.  
Tusenvis av mennesker samlet seg i provisoriske leire rundt Tsjadsjøen, uten tilstrekkelig husly, mat eller vann.

Leger Uten Grenser startet å jobbe her i mars og økte sitt engasjement utover året for å svare på de økende medisinske og humanitære behovene.  

I Baga Sola hvor 7000 flyktninger hadde samlet seg i Dar es Salam-leiren gav vi helsehjelp til flyktningene, de internt fordrevne og lokalsamfunnene. Vi ga mer enn 33 400 medisinske konsultasjoner og nesten 900 psykologiske konsultasjoner, noen for offer av seksuelle overgrep.

Vi delte ut over 2000 hygienepakker og 660 vannrensningspakker. Fra september reiste flere mobile klinikker omkring i regionen og utførte 2700 konsultasjoner og delte ut hundrevis av hygiene- og vannrensingspakker.
I november startet et Leger Uten Grenser-team å jobbe på Bol regionale sykehus med mor-barn helse, ernæringsstøtte til barn opp til fem år og pediatrisk helsehjelp til barn under femten år.


En stille sultepidemi
Underernæring er en tilbakevennende krise med alvorlige konsekvenser for hundretusener av barn i Tsjad hvert år.

Vi fortsatte i 2015 å fylle noen av de viktige hullene I helsesystemet I Tsjad, hovedsakelig ved å reagere på sykdomsutbrudd og å implementere helseprogrammer for kvinner og barn.

I byen Bokoro i Hadjer Lamis-regionen driver Leger Uten Grenser et prosjekt for underernærte barn gjennom mobile senter for matdistribusjon og statiske senter for innleggelse og behandling av underernæring. Teamet vårt på stedet bistår også i myndighetenes vaksineringsprogram, behandler pasienter med malaria, diaré, akutte luftveisinfeksjoner og sikrer tilgang til rent vann og driver informasjonsarbeid for helsepromotering i lokalsamfunnet.
I 2015 ble 4400 barn lagt inn og behandlet for alvorlig underernæring i denne regionen alene.

I byen Am Timan i Salamat-regionen støttet vi det regionale sykehusets avdelinger for barsel og pediatrisk medisin. Vi behandlet pasienter for tuberkulose og HIV, drev et ernæringsprogram og tre mobile klinikker. I 2015 utførte våre team mer enn 24.400 konsultasjoner i distrikt og 4400 i forbindelse med svangerskap. Vi behandlet 8100 barn for malaria og bistod i 2100 fødsler.

I Moissala i Mandoulregionen fokuserte vi på de medisinske behovene hos gravide kvinner og barn under fem år. Vi drev også et prosjekt for å forebygge, diagnostisere og behandle malaria hos barn.

Fire runder med malariaforebyggende vaksinasjonskampanjer som følger sesongene hvor risikoen er høyest ble gjennomført. Under hver runde ble rundt 100 000 barn nådd. 990 barn ble innlagt for malariabehandling. Poliovaksiner ble delt ut til 28.800 barn under to år, og 14.000 mottok pakkevaksiner(pentavalentvaksine) for de fem farligste sykdommene. Over 48.000 barn ble vaksinert mot meslinger.

Leger Uten Grensers kirurgiske program i byen Abeche i Ouaddaï-regionen utførte 928 operasjoner i 2015, for det meste i forbindelse med skader fra vold i nære relasjoner.


CERU : Tsjads Emergency Response Unit
Leger Uten Grenser har laget denne gruppen for å raskt kunne agere ved akutte medisinske behov. I april 2015 skjedde et utbrudd av meslinger og CERU vaksinerte 80 000 barn i Goz Beida i Dar Silaregionen. Teamet distribuerte materiell og trente ansatte fra helseministeriet ved to sykehus i N’Djamena og et i Abeche i håndtering av massedødsfall. Dette ble gjort for å forbedre deres systemer for respons i tilfelle en bølge av alvorlig skadde mennesker.