Nigeria

Den økende volden fra Boko Haram og den pågående striden mellom gruppen og regjeringsstyrkene i delstaten Borno har ført til 1.8 millioner internt fordrevne nordøst i Nigeria, og over 4.4 millioner står i fare for å sulte. Leger Uten Grenser jobber med å tilby helsehjelp, vaksinering, ernæring og bistår de lokale sykehusene med leger, kirurger og medisinske utstyr. Vi jobber mye med behandling av malaria og kolera og har mye fokus på mor og barn-helse.

 

Dette gjør vi:

Nigeria
  • Innbyggere: 176 millioner
  • Forventet levealder: 55 år
  • Barnedødelighet: 1 av 5 barn dør før de fyller fem år
    Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

 

 

Nigeria har en befolkning på 176 millioner og en årlig befolkningsvekst på 2,4%. UNDP plaserer Nigeria på 159. plass av 177 på indeksen for menneskelig utvikling. Forventet levealder er 55 år (WHO 2012) og hvert femte barn i Nigeria dør før fylte fem år.

Boko Harams aktivitet nord i Nigeria er årsak til flere tusen dødsfall og millioner av internt fordrevne. Konflikten rammer de sivile spesielt hardt og Maidiguri i Borno-delstaten og området rundt Tchadsjøen er stedene flest flykter til.  Blant flyktningene er det et flertall av kvinner og barn.

Nigeria har en av de raskest voksende økonomiene i verden, mye på grunn av landets store reserver av olje. Sikkerhetssituasjonen i landet ble raskt forverret etter Boko Harams fremvekst. Vold og fordrivelse har kraftig påvirket tilgangen på helsehjelp for store deler av befolkningen, og helsesituasjonen blant de fordrevne er ofte svært dårlig. Det er sykliske utbrudd av kolera, meslinger og hjernehinnebetennelse, og svært mange kvinner dør under fødsel.

Konflikten i delstaten Borno nordøst i Nigeria startet allerede i 2009 da Boko Haram startet angrepene i Bauchi, Borno, Yobe og Kano. Siden 2014 har Boko Haram kontrollert store deler av delstaten. Boko Haram har utført angrep, selvmordsangrep og plyndringer i områder i delstaten Borno og i nabolandene rundt Tsjadsjøen, områdene rundt Tsjadsjøen er en glemt krise fra 2016.

Siden Nigeria avholdt valg i 2015 lovet den nye presidenten å gå til krig mot islamistgruppa, noe som førte til at nigerianske regjeringsstyrker har tatt tilbake flere byer og områder som tidligere var kontrollert av Boko Haram. I 2016 ble det også utført luftangrep mot områdene kontrollert av gruppen. 

Den pågående konflikten har ført til at nabolandene Tsjad, Niger og Kamerun har bistått Nigerianske myndigheter med soldater og militær hjelp.  

 

1.8 millioner internt fordrevne

Situasjonen har ført til at 1.8 millioner mennesker er internt fordrevne i nordøst i Nigeria og man estimerer at 1.1 millioner av disse befinner seg i hovedstaden i Borno, Maiduguri.

I følge FN står 4.4 millioner mennesker i fare for å ikke ha tilgang på mat.

Landsbyene har lidd enormt på grunn av den økende volden fra Boko Haram, og mange er fanget i områder på grunn av konflikten mellom de to partene. I Maiduguri har befolkningen doblet seg, noe som har ført til at byen ikke har kapasitet til å tilby innbyggerne sine grunnleggende tjenester og fasiliteter.

Selv om byen har stor tilstedeværelse av soldater og militære er Maiduguri et svært attraktivt mål for selvmordsbombere. og befolkningen lever i frykt for potensielle angrep og mange er livredde for å vende tilbake.

Usikkerheten i landet har ført til et økende behov for medisinsk og humanitær nødhjelp.

2015

Antall vaksinerte mot hjernehinnebetennelse   224.600
Polikliniske konsultasjoner    33.500
Pasienter behandlet for malaria    18.100
Assistert fødseler    9.200
Kirurgisk inngrep    2.400
Antall ansatte i 2015    655
 

Leger Uten Grenser sitt arbeid i Maiduguri i Borno i 2015

Leger Uten Grenser har sørget for helsehjelp for internt fordrevne flyktninger som befinner seg i områder rundt og i Maiduguri siden midten av 2014.

Vi utførte i 2015 rundt 10.000 pasientkonsultasjoner fordelt på fire poster hver måned. Nesten en fjerdedel av pasientene hadde luftveisinfeksjoner. I mai startet teamene våre å tilby mor- og barn helsehjelp og i løpet av året hadde vi 16.200 kvinner i konsultasjon og assisterte 1.330 fødsler.

Over 5.900 barn deltok i ernæringsprogrammene våre og fra juni ble over 100 barn månedlig lagt inn i på vår barneklinikk.

Fra oktober 2015 startet Leger Uten Grenser å støtte Umaru-sykehuset i Maiduguri med leger og på slutten av året også kirurger i akuttmottaket.

 

Arbeid i Kukerita-leiren i Yobe i 2015

I Kukerita-leiren i delstaten Yobe utførte et Leger Uten Grenser team i slutten av 2015 over 2000 pasientkonsultasjoner, henviste medisinske tilfeller for videre behandling og sørget for seks millioner liter rent drikkevann for internt fordrevne i området. Vi sørget også for å bistå gravide kvinner med svangerskapshjelp. Leger Uten Grenser jobbet også med å rehabilitere de lokale helsesenteret i Kukerita med en generator for å sørge for at det var strøm hele døgnet.  

 

Les mer her.

 


Foto:Setfan Dold, Maimusari medisinsk senter for internt fordrevne flykntinger i Nigeria. 2016

 

Les mer om vårt arbeid i Nigeria fra tidligere år.

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007