Niger

Dette gjør vi:

Niger
  • Innbyggere: 18 millioner
  • Forventet levealder: 55-57 år
  • Barnedødelighet: 127 av 1000 barn dør før de fyller fem år
    Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

Niger ligger i skjæringspunktet mellom mange regionale utfordringer. Niger er en passasje for jihadist-grupper som reiser fra Mali til Libya, smugling av våpen og narkotika og migranter fra hele vestafrika på vei mot Europa. Kampene mot Boko Haram nord i Nigeria, rundt Tsjadsjøen og i Sør-Øst i Niger har fordrevet mer enn 200.000 mennesker i dette området.

Niger har for det meste av sin levetid som uavhengig stat vært ledet av militærregimer. Landet er klassifisert av FN som et va verdens mest underutviklede land. Niger har over 18 millioner innbyggere og har problemer med å produsere mat på grunn av sykliske tørker som setter deres allerede sårbare jordbrukssektor ute av spill. Spredningen av ørken minsker tilgangen på dyrkbar jord, og prisen på landets største eksportartikkel uran svinger ofte på det globale markedet som gjør statens inntekter uforutsigbare.

I tillegg til de økende sikkerhetsproblemene er Niger konfrontert med en intern politisk krise i forbindelsen med presidentvalget i 2016. Klientisme, ekskludering av opposisjonen, oppsigelser og utkastelser øker den politiske spenningen. Myndighetene har store problemer med å øke levestandarden og utvikle en kraftig underutviklet økonomi. Dette har skapt en fertil grobunn for radikalisering som videre forsterker landets sikkerhetsutfordringer.

På folkehelsefronten har det vært noen fremskritt, men Niger har fortsatt en barnedødelighet blant de høyeste, på 127 per 1000. barn. Underernæring forblir en av de største helseproblemene Niger har. I 2015 var 15% av befolkningen klassifisert som underernært, med 4,5% som alvorlige tilfeller. Underernæring hos barn har nådd epidemiske proporsjoner. Mellom mai og september hvert år ser man ofte en topp på grunn av et ‘hunger gap’ mellom avlingene når folkets matreserver ikke når behovet.

Dette ‘hunger gap’-et faller samtidig med regntiden og oppsvinget i populasjonen malariabærende mygg. Underernærte barn er mye mer mottagelige for sykdommer som malaria, og syke barn har større sjanse for å bli underernærte.

Leger Uten Grenser startet sitt arbeid i Niger i 1985.

Leger Uten Grensers arbeid i 2015:

  • 141.500 pasienter behandlet for Malaria.
  • 101.500 vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse som svar på et utbrudd i 2015.
  • 65.700 pasienter behandlet for underernæring i ernæringsklinikker
  • 60.000 rutinevaksinasjoner
  • 251 millioner NOK i utgifter

Niger opplevde et alvorlig utbrudd av hjernehinnebetennelse I 2015, og måtte i tillegg jobbe med den økende strømmen av flyktninger og internt fordrevne som følge av vold.

Diffa-regionen sør i Niger

Boko Haram i Nigeria har sendt flyktninger over grensen til Diffa-regionen i Niger. Det har vært noen angrep i Diffa, og det militære svaret fra Niger har ført til ytterligere fordrevne mennesker. Ved slutten av 2015 bodde 300.000 flyktninger og internt fordrevne i Diffa under svært dårlige forhold, uten tilgang på helsehjelp, og svært sårbare for vold og sykdommer.

Vi har gitt helsehjelp og tilgang på vann og bedre sanitærforhold i Assaga-leiren hvor det bodde rundt 12.000 nigerianske flyktninger, og i Yebi med 30.000 flyktninger.

Våre team utførte mer enn 142.000 medisinske konsultasjoner i regionen. I Assaga-leiren ble 2700 barn vaksinert mot meslinger. Vi delte også ut over 2500 nødhjelpspakker i Gueskerou, Bosso, Chetimari, Gagamari, Assaga, Diffa, Damasak og Djamea til flyktninger, internt fordrevne og lokalsamfunnene hvor ressursene alt var knappe.

Svaret på kolerakrisen startet i desember 2014 og ble avsluttet i januar 2015. Vi satt opp to behandlingssentre for kolerasmittede i Diffa og Chetimari med en total kapasitet på 130 senger, og vi behandlet 260 pasienter.

Hjernehinnebetennelse
Mellom april og juni 2015 var det er særdeles alvorlig utbrudd av hjernehinnebetennelse i Niger. Leger Uten Grenser implementerte en vaksinasjonskampanje i Dogondoutchi og Gaya i Dosso-regionen hvor vi nådde ut til over 101.500 barn mellom to og 14 år. Et team behandlet også nærmere 900 pasienter med hjernehinnebetennelse, og distribuerte behandlingspakker til helsesentre i regionen.

Over 4800 pasienter ble behandlet i hovedstaden Niamey alene.

Maradi-regionen
Leger Uten Grenser driver store medisinske prosjekter og ernæringsprosjekter for alvorlig underernærte barn i kommunene Madarounfa og Guidan Roumdji.

Tilgang på rent vann er svært begrenset i regionen. Leger Uten Grenser har jobbet i partnerskap med Det regionale direktoratet for Maradi hydraulikk med å gjøre eldre brønner operative igjen. I 2015 ble 15 brønner gjenåpnet.

Tahoua-regionen
Leger Uten Grenser fortsetter å tilby omfattende medisinsk og ernæringsbehandling for barn i kommunene Madaoua og Bouza. Her støtter vi barneavdelinger og ernæringssentre på lokale sykehus og totalt 11 mobile ernæringsklinikker. I Madaoua ‘screenet’ et nettverk av lokale frivillige i 80 landsbyer etter barn med akutt alvorlig underernæring. Underernærte barn ble også tester for HIV.