Sør-Sudan

Vold har herjet verdens yngste stat helt siden den ble opprettet i 2011.

Dette gjør vi:

Sør-Sudan
  • Innbyggere: 12.340.000

  • Forventet levealder: 56 år (menn) og 59 år (kvinner) 

  • Barnedødelighet: 93 av 1000 barn dør før de fyller fem år (2015, kilde: Verdensbanken) 

  • Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

 

Sør-Sudan er verdens nyeste land etter at det ble uavhengig fra Sudan i 2011. I 2005 markerte en fredsavtale slutten på Afrikas lengste borgerkrig. 
 
Men i desember 2013 blusset konflikten opp igjen. Siden har Sør-Sudan vært preget av borgerkrig, og mange har blitt tvunget på flukt. I dag er nesten to millioner sørsudanere på flukt i følge FN.
 
Det gjør at mennesker ikke får dekket grunnleggende behov i flere måneder i strekk. De har ikke tilgang på mat, vann eller helsetjenester og de lever i frykt for eget liv. 
 
Leger Uten Grenser har jobbet i området som nå er Sør-Sudan i over 30 år. Leger Uten Grenser har gitt medisinsk hjelp i konflikt og dekket manglene i helsesystemet. 
 
På grunn av konflikt gir Leger Uten Grenser akutt medisinsk hjelp og utfører kirurgiske inngrep i flere av landets regioner. Leger Uten Grenser tilbyr også behandling for malaria, kala azar og underernæring i tillegg til grunnleggende helsetjenester. 
 
Det er også blitt startet opp klinikker i flyktningleirer og i beskyttelsesleirer for sivile. Beskyttelsesleiren i Malakal ble angrepet i februar 2016. 25 mennesker ble drept, inkludert to Leger Uten Grenser-ansatte. 
 
  • Les mer om Malakal-angrepet her og her.  
     

Vårt arbeid i 2016 

Leger Uten Grenser fortsatte å dekke de akutte medisinske behovene til ofre for vold, i tillegg til å opprettholde grunnleggende helsetjenester. Dette gjøres på tross av vanskelighetene med å nå ut til de som trenger oss mest. Vold og usikkerhet gjør at det er vanskelig og farlig å gi humanitær hjelp i Sør-Sudan.

Juba

Da det brøt ut kamper i hovedstaden i juli la Leger Uten Grenser rette for kirurgi og hadde mobile klinikker i byen. I løpet av én måned behandlet teamet 9242 mennesker for voldsrelaterte skader og helseproblemer som følge av dårlige levestandarder. 
 
Leger Uten Grenser støttet også helsemyndighetene i oppstarten av et behandlingsprogram for kolera ved undervisningssykehuset i Juba. 

Greater Upper Nile-regionen 

Pibor 

Leger Uten Grenser-klinikken i Pibor ga behandling både i og utenfor klinikken. 
 
Klinikken ble plyndret i februar 2016, noe som midlertidig stanset helsetjenestene, men klinikken var fullt tilbake i drift i april. Mot slutten av året begynte teamet å tilby kirurgi. 

Doro 

Leger Uten Grenser ga fortsatt medisinsk hjelp til de 50.000 sudanske flyktningene i Doro-leiren i 2016. Vi ga også behandling til lokalbefolkningen i Maban-fylket. 
 
Da antallet malariautbrudd i regionen økte satte Leger Uten Grenser inn mobile klinikker som testet 9970 mennesker for sykdommen. 

Lankien 

Leger Uten Grenser-sykehuset i Lankien er det eneste fungerende helsetilbudet i området. 
 
Selv om antallet underernærte var lavere enn forventet i 2016, ble 1068 pasienter satt på et ernæringsprogram. 
 
Malaria er den mest utbredte sykdommen ved Lankien-sykehuset og primærhelsesenteret i Yuai. 
 
I 2016 behandlet legene ved sykehuset i Lankien 1530 pasienter for kala azar, en potensielt dødelig sykdom som spres via sandfluer. 
 
Lankien-sykehuset og Yuai helsesenter behandlet 116.944 ikke-innlagte pasienter i området. 
 
Artikkelen fortsetter etter videoen. 
VIDEO: Pilivit (3) får behandling for underernæring

Bor 

Leger Uten Grenser fortsatte å gi opplæring til ansatte og renovere bygninger ved sykehuset i Bor. Fra april 2016 ga Leger Uten Grenser støtte til kirurgi og jobbet for å forbedre apoteket, sterilisering og avfallshåndtering. 

Fangak 

I 2016 la Leger Uten Grenser om arbeidsområdet for å gi tilgang til helsetjenester i det krigsherjede Fangak-området. Leger Uten Grenser flyttet fra Old Fangak til New Fangak hvor bare et fåtall andre hjelpeorganisasjoner er tilstede. I Old Fangak ga Leger Uten Grenser støtte til et sykehus med 40 senger, ga 66.000 konsultasjoner utenfor sykehuset og hadde 1800 innlagte pasienter. 

Bentiu beskyttelsesleir for sivile

Mange søker tilflukt i beskyttelsesleiren for sivile i Bentiu på grunn av usikkerhet. Leger Uten Grenser er bekymret for konsekvensene de dårlige forholdene i området har på helsen til de 120.000 menneskene som bor der. Leger Uten Grenser driver et sykehus på stedet med 160 senger, akuttmottak, operasjonssal og fødeavdeling. 
 
De som bor der kan også få behandling for seksuell vold, HIV, tuberkulose, kolera, malaria og kala azar. I tillegg driver Leger Uten Grenser med helseinformering i området og i landsbyen Bentiu. 
 
I 2016 utførte Leger Uten Grenser 40.380 primærhelsekonsultasjoner og hadde 4325 innlagte pasienter. 

Leer- og Mayendit-fylkene 

Tidlig i 2016 startet Leger Uten Grenser opp nødhjelpstjenester i fylkene Leer og Mayendit. Kamper i området tvang flere tusen mennesker på flukt. Området er fortsatt en krigssone og det er store humanitære behov i området. 
 
Mobile team tilbydde grunnleggende helsetjenester, med fokus på malaria, luftveisinfeksjoner, diare, ernæringsstøtte, vaksiner og behandling for ofre for seksuell vold. Tilbudet ble midlertidig stoppet i juli 2016 da Leger Uten Grensers utstyr ble stjålet. 
 
I Yida tilbyr Leger Uten Grenser behandling både i og utenfor sykehuset. Tilbudet inkluderer vaksinering og HIV- og tuberkulosebehandling til flyktninger fra Sør-Kordofan i Sudan. 
 
I Mayom-fylket driver Leger Uten Grenser en klinikk i samarbeid med helsemyndighetene for å tilby akutte helsetjenester, i tillegg til behandling for HIV og tuberkulose. 
 
I februar 2016 ble det Leger Uten Grenser-drevne sykehuset i beskyttelsesleiren for sivile i Malakal angrepet. 25 personer ble drept, inkludert to Leger Uten Grenser-ansatte. Leger Uten Grenser lanserte en internasjonal kampanje for å kreve at FN i Sør-Sudan sørger for reell beskyttelse av sivilbefolkningen og for bedrede forhold i beskyttelsesleirene. 
 
Artikkelen fortsetter under videoen. 
VIDEO: Sykepleier Marte Ulvedal i samtale med humanitærrådgiver Marte Kristoffersen om sitt oppdrag i Malakal i Sør-Sudan.
 
I juni ble det bygget et nytt sykehus med 60 senger for å erstatte det eksisterende bygget. Leger Uten Grenser åpnet også en helsestasjon i byen Malakal som tilbyr konsultasjoner i og utenfor helsestasjonen og har en fødeavdeling. 
 
På andre siden av Den hvite Nil fortsatte Wau Shilluk-sykehuset i 2016 å tilby helsetjenester for fordrevne mennesker som har bosatt seg i området. 

Equatoria-regionen 

Som følge av økt vold i Equatoria-regionen satte Leger Uten Grenser opp en klinikk i Yei som tilbyr helsetjenester, mentalhelsestøtte og vaksinering. I november ble det satt inn mobile team som behandlet 1368 pasienter den første uken. 
 
I november måtte et prosjekt som var satt opp i forbindelse med kamper i Mundri avsluttes etter et væpnet ran. 
 
På tross av sammenstøt i Yambio-området fortsatte Leger Uten Grenser et program som fokuserer på å gi HIV-pasienter behandling med én gang de får diagnosen. 

Bahr El Ghazal-regionen 

Aweil-sykehuset er det eneste sykehuset som tilbyr sekundærhelsetjenester i området, og dekker 1,5 millioner mennesker. I 2016 tilbydde Leger Uten Grenser mor-barn-helsetjenester og behandlet for malaria etter en økning av tilfeller av sykdommen. 
 
Lenger sør, i Wau, utførte Leger Uten Grenser rundt 42.000 konsultasjoner da voldelige sammenstøt tvang 60.000 mennesker på flukt i juni. 

Agok, Abyei-distriktet 

Agok-sykehuset tilbyr spesial- og akuttbehandling til over 140.000 mennesker i avsidesliggende Abyei. I 2016 utførte teamet omtrent 50.000 konsultasjoner og 1600 kirurgiske inngrep. I tillegg behandlet Leger Uten Grenser 40.000 pasienter for malaria i isolerte landsbyer. 

Avsluttede prosjekter 

I Gogrial, der Leger Uten Grenser begynte arbeidet i 2009, ble mesteparten av den medisinske virksomheten overført til helsemyndighetene i mai 2016. 
 
Mot slutten av 2016 begynte Leger Uten Grenser nedtrapping av sykehuset i Melut siden andre organisasjoner har begynt å tilby helsetjenester i området. 
 
 
 
VIDEO: Tilbake fra Sør-Sudan: Supply team leader Håvard Jakob Høe.