Sør-Sudan

Vold har herjet verdens yngste stat helt siden den ble opprettet i 2011.

Dette gjør vi:

Sør-Sudan
  • Innbyggere: 11,3 millioner

  • Forventet levealder: 57 år

  • Barnedødelighet: 109 av 1000 barn dør før de fyller fem år

  • Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

 

Sør-Sudan er et resultat av fredsforhandlinger i Sudan, som startet allerede i 2005. Fredsavtalen markerte slutten på Afrikas lengste borgerkrig.
 
Men i 2013 brøt det ut en maktkamp mellom den sittende presidenten i Sør-Sudan og hans visepresident. Senere skulle dette utvikle seg til en blodig borgerkrig. 
 
Leger Uten Grenser har jobbet i området som nå utgjør Sør-Sudan i over 30 år. Vårt hovedarbeid har gått ut på å gi helsehjelp under konflikter og under sykdomsutbrudd og å fylle behovet for generell helsehjelp til mennesker som ikke har tilgang på helsetjenester.
 

Kort om situasjonen i Sør-Sudan

I følge tall fra FN har over 1,6 millioner sørsudanesere flyktet til nabolandene, hvor det bare i Uganda er over 800.000. Over én million er internt fordrevet fra hjemmene sine.

Hundretusenvis av mennesker har ikke tilgang til medisinsk og humanitær hjelp. Veiene er blokkert på grunn av harde kamper. 
 
Dette er særlig kritisk for de som bor i Jonglei, Mayendit, Leer og Upper Nile.  
 
I 2017 ser vi også at flere og flere pasienter er feil- og underernærte. I januar utvidet vi vår innsats for underernærte barn i Mayendit. 25 prosent av pasientene vi mottar som er under 5 år, er akutt underernærte. 
 
Den norske anestesilegen Martin Østenviag var på oppdrag for Leger Uten Grenser i Bor i Sør-Sudan:

 

Leger Uten Grensers arbeid i Sør-Sudan: 2015

I 2015 svarte Leger Uten Grenser på et enormt medisinske behov, etter at konflikten og volden mot sivile eskalerte. 
 
På toppen av dette ble unormalt mange smittet av malaria. Vi behandlet ti ganger så mange for malaria under regnsesongen i 2015 sammenlignet med 2014. 2014 var også et år hvor flere enn vanlig ble smittet.
 
Sør-Sudan var i 2015 det landet Leger Uten Grenser hadde høyest utgifter i, etterfulgt av Den demokratiske republikken Kongo. 
  
Leger Uten Grenser har prosjekter i 11 fylker i landet.
 
Noen nøkkeltall fra 2015:
  • 915.900 polikliniske pasientkonsultasjoner
  • 532.000 medisinske konsultasjoner
  • 295.000 malariabehandlinger
  • 65.300 svangerskapskonsultasjoner
  • 8.600 kirurgiske operasjoner
  • 11.000 barn ble behandlet for underernæring (januar-oktober)
Dra deg rundt i denne 360-graders videoen for å se hvordan mennesker bor i Sør-Sudan:

 

Konflikt, vold og ekstreme humanitære behov

Mellom april og november 2015 eskalerte konflikten i Mayendit og Leer, som ligger nordøst i landet. 
 
Hundretusenvis av mennesker måtte flykte fra området. Mange søkte tilflukt i skogene rundt området. 
 
Leger Uten Grenser mottok rapporter om henrettelser, massevoldtekter, bortføringer og ødeleggelser av hele landsbyer. 
 
Fem av våre lokalt ansatte ble drept i dette tidsrommet, og 13 er fremdeles savnet. 
 
I februar 2016 ble to av våre lokalt ansatte drept i sine egne hjem under et angrep på FNs beskyttelsesleir for sivile i Malakal. 
 
 
Tilgang i enkelte områder i Sør-Sudan blir stadig avbrutt på grunn av den voldelige situasjonen i landet, og det har vært flere angrep på medisinske fasiliteter. Leger Uten Grenser ble tvunget til å evakuere fra Nyal i mai og to ganger fra Leer, i mai og i oktober. 
 

Sivile har stort behov for medisinsk hjelp 

Antallet mennesker som søker tilflukt i FNs beskyttelsesleir i Bentiu økte fra 45.000 til over 100.000 i slutten av 2015.
 
Leger Uten Grenser driver det eneste sykehuset i Bentiu. Vi økte kapasiteten vår i området for å møte de ekstreme behovene for medisinsk hjelp.
 
Tusenvis flyktet også til det nordlige området Jonglei. Her startet Leger Uten Grenser et prosjekt i Gamle Fangak, med medisinsk senter og mobile klinikker for å dekke regionen. Vi har også båtambulanse. 
 
Leger Uten Grenser åpnet enda en klinikk i Mayom, et avsidesliggende område nord i landet. Her tilbyr vi grunnleggende helsehjelp og overføring til sykehuset i Agok.
 
Våre feltarbeidere ga også assistanse under flere sykdomsutbrudd. I flyktningleiren Yida var det blant annet utbrudd av malaria, meslinger og hjernehinnebetennelse. 70.000 flyktninger fra Sudan bor i denne leiren.
 
 

Hjelp til mennesker fanget i krigssoner 

I fylket Upper Nile ble sivile hardt rammet av kampene. Beboerne i byen Wau Shilluk hadde ikke tilgang på hjelp i månedsvis. Tusenvis av sivile krysset elven Den hvite nilen for å få beskyttelse og assistanse.
 
Befolkningen i FNs beskyttelsesleir i Malkal økte fra 21.000 til 48.000. Mange måtte bo under overfylte, uhygieniske og inhumane forhold.
 
Leger Uten Grenser driver det eneste sykehuset i Malakal, og våre team her ga assistanse under utbrudd av malaria, diaré og luftveisinfeksjoner.  
 
Leger Uten Grenser fortsatte blant annet også å tilby helsehjelp i flyktningleiren Doro hvor 50.000 mennesker fra Sudan søker tilflukt.
 

Krisehåndtering og sykdomsutbrudd

Malariautbruddet rammet spesielt områdene nordvest i landet. Utbruddet ble kraftig forverret på grunn av medisinmangel i landet. 
 
Leger Uten Grenser så dramatiske økninger i malariasmittede i våre prosjekter i Agok, Awil, Bentiu, Doro, Gogrial, Mayom og Yida. Vi ekspanderte våre sengeplasser på helsesentrene og iverksatte store malariaprogrammer for å behandle flest mulig. Vi ga også støtte til andre medisinske fasiliteter som manglet nødvendige medisiner.
 
 
Sør-Sudan opplevde også sitt andre kolerautbrudd på to år.
 
Leger Uten Grenser ga behandling og støttet koleraavdelingen på sykehuset i Bor. I hovedstaten Juba åpnet vi et kolerabehandlingssenter og vaksinerte over 160.000 mennesker mot sykdommen.
 
I september utførte vi flere kirurgiske inngrep og startet langtidsbehandling etter ofre for en eksplosjon i Maridi. En lastebil med drivstoff eksploderte og drepte mer enn 200 mennesker og over 100 ble skadet. 
 
Leger Uten Grenser fortsatte også med HIV-programmet i Yambio, til tross for økt vold i området.