Pakistan aktiviteter 2015

I store deler av Pakistan lider spesielt kvinner og barn av mangel på helsetjenester. Det er derfor et viktig fokusområde for Leger Uten Grenser, og vi behandler mange underernærte barn, jobber med svangerskapsoppfølging og gir livreddende fødselshjelp.
 

Dette gjør vi:

Pakistan aktiviteter 2015
  • Innbyggere: 176,9 millioner
  • Forventet levealder: 63 år
  • Barnedødelighet: 89 av 1000 barn dør før de fyller fem år
  • Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

 

Det er særlig to grupper i Pakistan som er særlig sårbare. Afghanske flyktninger som lever i de mindre og isolerte områdene mellom Pakistan og Afghanistan og innbyggere i slumområder. Vi har særlig fokus på kvinner og barns helse da det er svært bekymringsfull statistikk på området. 1 av 10 barn i Pakistan dør før de fyller fem år. Komplikasjoner under graviditet, dødfødsler og kvinner som dør i barsel er dessverre svært vanlig. Vi har derfor mange prosjekter som omhandler dette og støtter flere sykehus når det er akutte behov.

Leger Uten Grenser finansierer prosjektene i Pakistan utelukkende fra private donasjoner og ikke fra institusjoner og myndigheter.
 

Mor-barn helse i Balochistan
Det offentlige sykehuset som befinner seg i hovedstaden Quetta i området Balochistan er svært mangelfullt og har ikke mulighet til å imøtekomme innbyggernes behov. Det eneste alternativet er private klinikker, men det er veldig få som har råd til å benytte seg av dette tilbudet. Leger Uten Grenser åpnet derfor i 2011 blant annet et barnesykehus i byen med 67 senger, et ernæringssenter for barn som lider av komplisert underernæring og helseklinikker.

I 2015 har vi hatt 1.300 innleggelser, behandlet 1.900 alvorlig underernærte barn og over 4.000 gruppe og pasientkonsultasjoner for mental helse i Quetta.

Fokus på mor og barn i Kuhchlak
20 kilometer nord for Quetta ligger Kuhchlak. Her driver Leger Uten Grenser en klinikk for mor og barn og tilbyr poliklinisk behandling, døgnåpent beredskapsklinikk og hjelper med underernæring av barn under fem år.

Vi vaksinerte over 9.100 barn mot barnesykdommer i 2015, og vi behandlet over 1.700 pasienter mot parasittsykdommen Leishmaniasis i Kuchlak og Benazir Bhutto sykehus i gamlebyen, Mariabad.

Afghanske flyktninger i Chaman
På grensen mot Afghanistan arbeider vi sammen med helsemyndighetene på Qila Abdullah distrikts sykehus i Chaman. Vi tilbyr gratis helsehjelp for lokalbefolkningen og flyktninger, de fleste kommer fra nabolandet Afghanistan. Her fokuserer vi mye på kvinner og barn, graviditet og svangerskapsoppfølging.

Leger Uten Grenser utførte 10.900 svangerskapskonsultasjoner og assisterte over 4.400 fødsler i området i 2015. På vårt traume og akuttmottaket har vi tatt imot over 5.800 mennesker, vi behandlet over 1.500 alvorlige underernærte barn og vaksinerte over 8.200 barn mot barnesykdommer. Vi jobber mye med helsepromotering hvor vi særlig retter oss mot gravide og viktigheten av å søke helsehjelp i tide.

Underernærte barn i Øst-Balochistan
Vi støtter og bistår et ernæringssenter for underernærte barn i Dera Murad Jamili i Øst-Balochistan. Leger Uten Grenser støtter også barn- og fødselsavdelingen i distriktet. I 2015 behandlet vi over 8.000 barn som var alvorlige underernærte i vårt ernæringsprogram.