Nigeria

Den økende volden fra Boko Haram og den pågående striden mellom gruppen og regjeringsstyrkene i delstaten Borno har ført til 1.8 millioner internt fordrevne nordøst i Nigeria, og over 4.4 millioner står i fare for å sulte. Leger Uten Grenser jobber med å tilby helsehjelp, vaksinering, ernæring og bistår de lokale sykehusene med leger, kirurger og medisinske utstyr. Vi jobber mye med behandling av malaria og kolera og har mye fokus på mor og barn-helse.

 

Dette gjør vi:

Nigeria
  • Innbyggere: 182,2 millioner
  • Forventet levealder: 53 menn / 56 kvinner
  • Barnedødelighet: 109 av 1000 barn dør før de fyller fem år
  • Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

 

Året Leger Uten Grenser jobbet i landet for første gang: 1996

I 2016 resulterte den væpnede konflikten i en humanitær katastrofe i flere områder i staten Borno, med høye dødsrater knyttet til alvorlig underernæring og sykdommer som kan forebygges. Selv om sikkerheten i Maiduguri, statens hovedstad, forbedret seg litt slik at det var mulig å øke nødhjelpen, fortsatte den aktive konflikten, masseflukt og sykdomsutbrudd utenfor byen.

Kritisk medisinsk nødhjelp i  delstaten Borno

Fra juli 2016 økte Leger Uten Grenser  nødhjelpen i flere områder i Borno, der sikkerhets- og helsesituasjonen er kritisk. Sikkerhetssituasjon begrensa oss mye. I flere av landsbyene i Borno som var hardt rammet, kunne vi bare gjøre korte dagsbesøk. I småprosjekter som dette delte vi ut mat, terapeutisk ernæringsprodukter og andre nødhjelpsprodukter. Vi gjennomførte også massevaksinasjonskampanjer mot meslinger, kjemoprofylakse (SMC) mot sesong-malaria, medisinske konsultasjoner, og vann- og sanitærtiltak.

Leger Uten Grenser oppskalerte aktivitetene i flyktningleirer i Maidaguri og i ti nærliggende byer, og driver  klinikker i hovedstaden, Monguno, Damboa, Benisheik, Gwoza og Pulka Vi sendte også ut mobile klinikker så fort vi klarte til byer det er vanskelig å komme seg til, som Bama, Djkwa, Banki, Ngala og Gambaru. I løpet av året ble totalt 20.760 barn mottatt på terapeutisk ernæringssentre, 290.222 polikliniske- og 2.764 nødhjelpskonsultasjoner ble utført, og 3071 pasienter ble tatt inn til behandling. Leger Uten Grenser utførte over 56.000 svangerskapskonsultasjoner og assisterte 5181 fødsler.

I annet halvdel av året, leverte Leger Uten Grenser over 1099 tonn med mat til flykninger og familier med underernærte barn. Team vaksinerte omtrent 130,000 barn mot meslinger, 10.052 mot lungebetennelse og behandlet 18.754 med kjemoprofylakse (SMC) mot sesong-malaria. For å forbedre hygienen i leirene satte Leger Uten Grenser opp latriner, vanntanker og kraner, og gav bensin for å drive vannpumpene.

Leger Uten Grenser har gitt helsetjenester til folk på flukt og lokalbefolkningen i Borno siden midten av 2014.

Mor og barn-helse

På helsesenteret i landsbyen Kukareta i staten Yobe, har Leger Uten Grenser tilbudt reproduktiv og obstetrisk helsetjenester, rutinevaksinasjoner og akutt nødhjelp, samt drevet et 24-timers observasjonsrom. Kompliserte tilfeller ble henvist til sykehuset i Youbes hovedstad Damaturu, hvor Leger Uten Grenser også driver et ernæringsprosjekt for barn under fem år. En SMC-kampanje ble gjennomført blant 3717 barn under 5 år i Kukareta og i fem andre landsbyer.

I Jakusko behandlet vi 2500 barn for meslinger etter et utbrudd. Vi vaksinerte i tillegg 143.800 flere i barn mellom seks måneder og 15 år. Under dette utbruddet kom det ut en undersøkelse som viste 8,9 prosent av befolkningen  i området. Leger Uten Grenser satte derfor oss fire ernæringssentre for behandling av akutt underernæring. Her fra henviste vi kompliserte tilfeller til Jakusko offentlige sykehus.

Leger Uten Grenser har jobbet i staten Zamfara siden utbruddet av blyforgiftning i 2010. I år har våre team jobbet i fire mobile klinikker i Abare, Bagega, Dareta, Yargalma og Sumke hvor vi gir  helsehjelp til barn under fem år. På den pediatriske poliklinikken i Anka offentlige sykehus har vi gitt 4.303 konsultasjoner.

I staten Sokoto har Leger Uten Grenser støttet Kuchi helsetjenestesenter for gravide og barn under fem år. I mat måtte vi trekke oss ut på grunn av sikkerhetssituasjonen. Frem til da hadde teamene våre gjennomført 5868 konsultasjoner med små barn- 179 barn ble lagt inn for å bli behandlet for underernæring. Vi ga også svangerskaps- og fødselskonsultasjoner.

Blyforgiftning i nabolandet Niger

Etter et utbrudd av blyforgiftning i Niger startet Leger Uten Grenser å jobbe med å oppdage og behandle de utsatte. I november startet vi et pilotprosjekt for sikrere gruvedrift. Her jobbet vi med å minske eksponeringen av bly for de som jobbet i minene, og å hindre forurensning i lokalsamfunnene rundt. Teamene våre screenet 218 personer og registrerte 168 for behandling og oppfølging. Siden starten av programmet har 160 pasienter blitt behandlet og utskrevet.

Rekonstruktiv kirurgi for barn

I Sokoto fortsatte vi å støtte kirurgi for pasienter med blant annet noma. I dette prosjektet var det med et team med internasjonale spesialister.Totalt 388 pasienter gjennomgikk kirurgi, 121 av dem med noma.

Seksuell helse

Som følge av en synlighetskampanje på skoler, helseklinikker, politistasjoner og i media, økte månedlig deltagelse fra 35 til 70 på Leger Uten Grensers program for ofre for seksualisert vold i Port Harcourt i staten Rivers. Den omfattende helsetjenestepakken inkluderer profylakse for HIV og seksuelt overførte infeksjoner, vaksiner for tetanus og hepatitt B, nødhjelpsprevensjon, rådgivning og psychososial støtte til voldtektsofre og seksuelt misbrukte.

Obstetrikk

Leger Uten Grenser fortsatte å drive prosjektet for vaginal fistula og akutte problemet knyttet til obstetrikk  i Jahuns offentlige sykehus i staten Jigawa. I 2016 har 70 prosent av 10.531 kvinner på denne fødeavdelingen hatt komplikasjoner under svangerskap og fødsel. Teamet utførte 2660 obstetrisk-relaterte kirurgiske prosedyrer, behandlet 400 kvinner med fistula, og assisterte 7365 fødsler. Totalt var 1293 babyer og 1141 kvinner tatt inn på intensiv-behandling. Leger Uten Grenser donerte også 8228 enheter med blod til sykehuset. For å bringe svangerskaps- og obstetrikktjenester nærmere pasientene, og unngå graviditetskomplikasjoner, ble det satt opp prosedyrer for  grunnleggende akutte obstetrikktjenester i Aujara og Miga helsesenter i september.

Kriserespons

Leger Uten Grensers avdeling for nødhjelpsrespons i Nigeria jobber i den nordlige delen av staten Sokoto, Kebbi, Zamfara og Niger. I Sokoto har dette teamet, i samarbeid med helsemyndighetene og verdens helseorganisasjon, håndtert et utbrudd av meningitt hvor det er behandlet 203 pasienter og vaksinert 113.030 personer. Dette betyr en dekning på 90 prosent. De har også støttet en intervensjon mot meslinger og behandlet 9983 pasienter.

*Kilde: International Organization for Migration’s Displacement Tracking Matrix, 15 December 2016