Middelhavet

I 2016 druknet i snitt 14 mennesker hver dag på vei over Middelhavet. Tusenvis av mennesker risikerer livet i en farlig flukt fra vold, forfølgelse og dårlige livssituasjoner.

Dette gjør vi:

Middelhavet
  • Tusenvis av flyktninger og migranter har tatt deg fra Tyrkia til Hellas og fra Libya til Italia
  • Båtreisen er farlig. Leger Uten Grenser jobber for å hindre at flere mennesker drukner på havet.

Tusenvis av mennesker legger ut på en farlig båtreise fra Nord-Afrika eller Tyrkia i et forsøk på å krysse Middelhavet og nå Europa.

I 2016 alene druknet 5000 mennesker, viser tall fra FN. I snitt døde 14 mennesker hver eneste dag.

«Middelhavet er i ferd med å bli en massegrav. I møte med de mange tusen desperate menneskene som flykter fra krise eller krig, stenger Europa grensene. Det tvinger folk til å risikere livet. Mennesker dør ute på havet i et forsøk på å oppnå beskyttelse. Dette er ingen tid til å tenke, vi må redde liv nå.»

- Loris de Filippi, president for Leger Uten Grenser i Italia


Hvem er de som reddes?

Flyktning, migrant og asylsøker er begreper som ofte brukes feil. Dette er en kort definisjon på hva begrepene betyr:

  • En flyktning er en person som må forlate hjemlandet sitt og ikke kan vende tilbake på grunn av en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller tilhørighet til en spesifikk gruppe.
  • En asylsøker er en person som betegner seg selv som flyktning og som søker asyl i et annet land, men hvis krav for å bli anerkjent som flyktning ennå ikke er endelig vedtatt.
  • En migrant er en som velger å flytte fra et land til et annet for å bedre framtidsutsiktene for seg selv eller familien.

Leger Uten Grenser er involvert i søk- og redningsarbeidet, men vi har ikke mandat til å vurdere flyktningstatusen til de menneskene vi hjelper. Vi gir medisinsk hjelp uten fordommer.

Leger Uten Grenser står fast ved at ingen burde drukne når det finnes midler som kan forhindre det.

 

De som blir reddet ute på havet, hvor blir de fraktet?

Leger Uten Grenser sitt primære mål er å forhindre tap av liv, ikke å tilby transport. Men da det oppsto en situasjon der Leger Uten Grenser måtte gripe inn, ble det gjort under ledelse av Maritime Rescue Coordination Center i Roma. De bestemmer utfra internasjonal havrett hvor de som reddes skal fraktes.

Som regel ble de enten fraktet til mottakssentre i Sør-Italia (Sicilia) eller overført fra søk- og redningsbåtene til italienske kystvaktfartøy.

Bryter dette med Leger Uten Grensers nøytralitet?

Først og fremst føler vi oss forpliktet til å hjelpe de menneskene som står i fare for å dø ute på Middelhavet. Å ignorere problemet er ikke et alternativ for Leger Uten Grenser.

Vi er selvfølgelig klar over at dette fører oss inn i en politisk debatt som i Europa er svært betent. Leger Uten Grenser mener at passivitet ikke kan forsvares ideologisk. Vi er en medisinsk organisasjon som henter våre retningslinjer fra medisinsk etikk og vi må derfor handle. Les mer om våre prinsipper og verdier her

 

Leger Uten Grensers arbeid på Middelhavet: 2015

Nøkkeltall fra 2015:

  • 1.015.078 mennesker kom til Europa
  • 3.771 druknet eller ble meldt savnet på havet
  • 46% av de som kom, var kvinner og barn

Mellom mai og september hentet skipet MY Phoenix opp 6985 mennesker fra båter i dårlig forfatning. De fleste av disse var fra Eritrea.

MY Phoenix var bemannet med ansatte fra Leger Uten Grenser og Migrant Offshore Aid Station (MOAS).

Det ble gitt medisinske konsultasjoner til 1646 av de som ble reddet. De som trengte videre oppfølging, for eksempel gravide kvinner, ble henvist til Italias helsedepartement ved ankomst på land.

Skipet Bourbon Argos har kapasitet til å frakte 700 mennesker. Våre ansatte på dette skipet hadde gitt medisinsk hjelp til 4443 mennesker i utgangen av desember 2015. I løpet av åtte måneder på havet, hentet skipet opp totalt 9560 mennesker.

Det tredje skipet, Dignity I, ble sendt fra Barcelona i juni med 18 ansatte, inkludert medisinsk personell. Skipet kan frakte 300 mennesker.

I løpet av seks måneder reddet våre ansatte her mer enn 6000 mennesker, de fleste ved kysten til Libya.

Mishandling i Libya

De dårlige forholdene i Libya og på båtene resulterte i flere humanitære og medisinske behov.

I tillegg til medisinsk hjelp, ga vi mat, vann, klær, beskyttelse mot storm og uvær, informasjon til de som ble reddet på havet. 

Vanlige medisinske plager var hodepine, utmattelse, hudinfeksjoner, luftveisinfeksjoner, skabb, reisesyke og nedkjøling. Noen var dehydrerte eller led av asfyksi etter å ha tilbragt flere dager i overfylte trebåter. Helsepersonellet til Leger Uten Grenser behandlet også kjemiske brannskader forårsaket av drivstoffsøl i båtene.

De behandlet også seksuelt overførte infeksjoner som resultat av seksuell mishandling og voldtekt. 

Les mer i vår internasjonale aktivitetsrapport for 2015.