Kamerun

Dette gjør vi:

Kamerun
  • Innbyggere: 21,7 millioner
  • Forventet levealder: 51-54 år
  • Barnedødelighet: 95 av 1000 barn dør før de fyller fem år
    Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

Tusenvis søker tilflukt fra Boko Haram i Kamerun. Leger Uten Grenser jobber hovedsakelig med ernæring og helsehjelp til flyktninger og internt fordrevne.

Den vestafrikanske staten Kamerun ble dannet i 1961. Tidligere besto området av franske og engelske kolonier.
Befolkningen på rundt 24 millioner skiller seg fra nabolandene med en av de høyeste andel lese- og skrivekyndige i Afrika.Stort geologisk og kulturelt mangfold har gitt landet kallenavnet «Afrika i miniatyr».

De siste årene har Boko Harams aktivitet i de nordlige nabolandene påvirket de muslimske områdene i Nord-Kamerun.

Leger Uten Grenser jobbet for første gang i Kamerun i 1984. Arbeidet vårt har først og fremst bestått av å håndtere epidemier og endemiske sykdommer og å ta hånd om mennesker på flukt.Vårt arbeid i Kamerun: 2015

•    68.400 polikliniske pasientkonsultasjoner
•    639 ansatte
•    Utgifter: 91 millioner kroner

Leger Uten Grenser startet i 2015 et nødhjelpsprogram i den nordligste delen av Kamerun. Dette ble satt i gang for å håndtere tilstrømningen av mennesker på flukt fra vold i Nigeria.

Boko Harams gjentatte angrep nordøst Nigeria første til at hundretusener av mennesker måtte søke tilflukt i Kamerun, Chad og Niger i 2015. I løpet av året spredte volden seg fra Nigeria til de tre nabolandene, som igjen forårsaket titusener internt fordrevne. Innen desember var det rundt 70.000 flyktninger og 90.000 internt fordrevne i Kamerun.

Nigerianske flyktninger
Leger Uten Grenser startet å tilby medisinsk assistanse flere steder nord i Kamerun. Fra februar tilbød vi medisinsk hjelp, mor-barn-helsetjenester og ernæringsstøtte FN-leiren Minawao.

I byene Mokolo og Mora, nær grensen til Nigeria, har Leger Uten Grenser delt ut spesialmat til underernærte og gitt helsetjenester til barn blant de internt fordrevne og til lokalbefolkningen. Totalt er det utført 12.921 konsultasjoner.

Rundt 5000 barn ble innlagt hos oss for medisinsk pleie. I juni startet Leger Uten Grenser å støtte til den kirurgiske avdelingen på det lokale sykehuset i Kousseri, som ligger på grensen til Chad. Her utfører de keisersnitt og andre akutte inngrep.

To selvmordsangrep tok mangle liv i byen Maroua i juli. Leger Uten Grenser bistod de lokale helsemyndighetene med hjelp til behandling av de sårede.  


Sentralafrikanse flyktninger
I den østlige delen av Kamerun fortsatte MSF å bistå flyktninger som hadde flyktet fra vold og konflikt i nabolandet Den sentralafrikanske republikk.

I juli overførte Leger Uten Grenser den medisinske aktiviteten i det protestantiske sykehuset i Garoua-Boulaï til det franske Røde Kors. Frem til da behandlet vi 1635 barn for underernæring her.

I grensebyen Gbiti drev Leger Uten Grenser mobile matsentre, tilbød primære helsetjenester og konsultasjoner. Vi henviste svært syke pasienter til distriktsykehuset i Batouri. 

Leger Uten Grenser støttet de lokale helsemyndighetene på Batouri sykehuset med håndtering og behandling av sterkt underernærte pasienter. De fleste av disse var barn under fem år. Over 1800 barn ble behandlet ved senteret vårt her i 2015. Senteret har 90 senger.