Hellas

De fleste flyktningene som er på vei til Europa ender opp i Hellas via sjøveien fra Middelhavet. 
Vårt arbeid i Hellas dreier seg hovedsaklig om å gi nødvendig og grunnleggende medisinsk og materiell hjelp til flyktninger som ankommer landet.

Dette gjør vi:

Hellas
  • Innbyggere: 11,1 millioner
  • Forventet levealder: 78-84 år
  • Barnedødelighet: 5 av 1000 barn dør før de fyller fem år
  • Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)
 
(sist oppdatert 17.mars 2017) 
Ifølge FNs høykommissær for flyktninger ankom 173,450 mennesker landet i 2016 fra Middelhavet. I dag sitter 33.963 mennesker fast på fastlandet i Hellas og 12.963 er strandet på de greske øyene. Mange venter på svar på asylsøknadene sine. Flyktningene lever ofte under elendige forhold på flere enn 60 plasser rundt om i landet, offisielle og uoffisielle.
 
Hellas har siden finanskrisen i 2008 redusert økonomien sin kraftig og landet sliter med høy arbeidsledighet, noe som gjør at de er avhengig av internasjonal hjelp til å takle det høye antallet flyktninger som ankommer landet. 
 
Leger Uten Grenser har jobbet i Hellas siden 1991. I dag har vi prosjekter på 20 ulike steder i landet. Prosjektene våre baserer seg primært på kronisk sykdom, mental helsehjelp og seksuell og reproduktiv helse for flyktninger. 
 
Vi vaksinerte også mer enn 7000 flyktningbarn mot blant annet lungebetennelse i samarbeid med greske helsemyndigheter i 2016.  
 
Leger Uten Grensers arbeid i Hellas 2015: 
 
Flere enn 856.000 flyktninger og migranter ankom Hellas i 2015, noe som gjorde at landet var hovedporten for flyktninger som var på vei mot Europa. Sammen med frivillige og andre organisasjoner bistår Leger Uten Grenser med helsehjelp for flyktninger flere steder på fastlandet og på de greske øyer. 91 prosent av flyktningene som ankom hellas reiste fra land som har vært preget av krig og vold, majoriteten fra Syria, Afghanistan, Irak og Somalia. 
 
De fleste ankom de greske øyene, Lesvos, Chios, Kos og Leros. Bare på Lesvos alene ankom så mange som 6000 mennesker daglig i oktober 2015. 
 
Lesvos og Samos
I juli 2015 åpnet Leger Uten Grenser klinikker i flyktningleirene Moria og Kare Tepe på Lesvos og satte opp mobile klinikker ved havnen hvor flyktningene ankom. 
 
Vi utførte over 16.1000 pasientkonsultasjoner og 3000 mennesker fikk mental helsehjelp. 
 
Et Leger Uten Grenser team startet med å tilby medisinsk assistanse til flyktninger som ankom Samos i oktober 2015. Her ble de tatt imot av et team som sørget for at de ble registrert og fikk utført medisinsk konsultasjon ved hovedmottaket. Teamet sørget også for nødhjelpsartikler og mat.
 
Dodekanesene
Myndighetene har ingen satt opp noen fasiliteter eller strukturer for å motta flyktninger på Dodekanesene. De som ankommer må ofte sove utendørs uten tak over hodet. De er dermed veldig sårbare for helseproblemer relatert til dårlig hygiene, kulde og mangel på mat. Leger Uten Grenser jobber med å sette opp ly og sanitære fasiliteter, og har mobile team som kan gi akutt og grunnleggende helsehjelp. I tillegg delte vi ut essensielle artikler som såpe, soveposer og håndklær.
 
I juni 2015 startet Leger Uten Grenser opp med mobile klinikker som besøkte Leros, Simi, Tilos og Kalymnos øyene. I september hadde vi permanent tilstedeværelse på Leros hvor vi primært arbeidet med å sørge for at flykningene fikk husly, at vann- og sanitærforholdene var i orden og støttet opp arbeidet med mental og primærhelsehjelp. 
 
På Kos og Leros ble det utført 14.000 pasientkonsultasjoner og sørget for at 6000 flyktninger fikk mental helsehjelp. 
 
På fastlandet
I Aten ble det utført 708 pasientkonsultasjoner på mottakssenteret Elonas som huset flyktninger som ønsket å søke asyl i Hellas. De som var ofre for tortur fikk spesial oppfølging på Kypseli rehabiliteringssenter i samarbeid med Babel og Greek Counsil for Refugees. 
 
I nærheten av grensen til Makedonia hadde Leger Uten Grenser en mobil klinikk i mottaksleiren Idomeni hvor vi tilbydd grunnleggende helsehjelp og mental helsehjelp. Vi delte også ut tepper og hygieniske artikler til flyktningene. 
 
Mellom april og desember 2015 ble det utført mer enn 13.000 pasientkonsultasjoner, og over 14.000 flykninger mottok mental helsehjelp, enten individuelt eller i grupper. 
 
TRENGER LIVSVIKTIGE VAKSINER: Her blir syriske Huluds datter vaksinert i en flyktningleir i nærheten av Evzeni i Hellas. Leger Uten Grenser organiserte en vaksinasjonskampanje som startet i mai 2016 OG som resulterte i at over 7000 barn ble vaksiner, blant annet mot lungebetennelse. Foto: Rocco Rorandelli/ TerraProject