Den sentralafrikanske republikk

Den sentralafrikanske republikk ble uavhengig av Frankrike i 1960 og har siden den gang hatt ustabile forhold og vært utsatt for flere kuppforsøk.

Dette gjør vi:

Den sentralafrikanske republikk

Innbyggertall: 4.900.000 

Forventet levealder: 51 (menn) og 54 (kvinner) 

Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO) 

Pågående politisk ustabilitet og vold har skapt en humanitær krise i Den sentralafrikanske republikk (SAR). Til tross for et relativt demokratisk valg tidlig i 2016, er situasjonen svært bekymringsverdig. 
 
Væpnede grupper har sloss om kontroll, og ført til at tusenvis av mennesker har blitt drept, skadet eller drevet på flukt. To av Leger Uten Grensers ansatte ble drept mens de jobbet med å sikre medisinsk nødhjelp for befolkningen. 
 
De humanitære behovene er enorme. Mot slutten av 2016 var 2,3 millioner mennesker, nesten halvparten av landets befolkning, avhengig av nødhjelp for å overleve. I følge FN er 20 prosent av befolkningen i Den sentralafrikanske republikk drevet på flukt, enten innenfor egne grenser eller til naboland. 
 
Begrensa tilgang på vaksiner og sanitærfasilliteter har gjort at sykdommer det er lett å forebygge fortsatt er utbredt. Malaria (http://legerutengrenser.no/Vaart-Arbeid/Malaria) er utbredt hele året, og er hoved-dødsårsaken blant barn under fem år. Behovet for psykisk helsehjelp er også stort. Store deler av befolkningen er traumatiserte av vold og usikkerhet. 
 
Artikkelen fortsetter etter videoen. 
VIDEO: Situasjonen i Den sentralafrikanske republikk forklart av Jonas Hågensen på to minutter.
 
Helsesystemet fungerer bare så vidt, på grunn av et stort underskudd av kvalifiserte helsepersonale og helsemateriell. Mangelen på grunnleggende helsetjenester har alvorlige følger for blant annet menneskene som lever med HIV (3,7% av den voksne befolkningen). Det sentralafrikanske republikk har en av de laveste dekningene med behandling for HIV i verden. 
 
I 2016 trakk flere humanitære organisasjoner seg ut av SAR på grunn av mangler på penger, men Leger Uten Grenser har blitt igjen og har i dag 17 prosjekter i gang over hele landet.
 

Vårt arbeid i 2016

Bangui

Sporadiske kamper og vold i byen Bangui tok flere titalls liv. Leger Uten Grenser har fortsatt å fokusere på nødhjelpstjenester i Hovedsykehuset, og utførte 3700 operasjoner i 2016. Vårt team utførte også 32.300 konsultasjoner i det hovedsakelige muslimske nabolaget PK5, hvor vi behandlet barn under 15 år på Mamadou Mbaiki-helsesenteret. 
 
I M’poko-leiren for internt fordrevne nær den internasjonale flyplassen, utførte Leger Uten Grenser over 106.000 konsultasjoner i vårt feltsykehus. 
 
Leger Uten Grenser økte sitt tilbud til kvinner og barn i Bangui i 2016. Et team drev Castor-kvinneklinikken med 80 senger, den største i landet. Her bistod vi 600 fødsler i måneden. Andre team støttet Gbaya Dombia-kvinneklinikken i PK5, og rehabiliterte en liten kvinneklinikk i Dameka/Boeing-regionen, for å dekke behovene til de internt fordrevne som har vendt tilbake. 
 
I 2016 bisto Leger Uten Grenser i 8.965 fødsler i Bangui, behandlet 5.239 voldsofre og 1.342 offer for seksualisert vold.
 
Artikkelen fortsetter under videoen. 
VIDEO: Barnelege Monica Thallinger jobber i Den sentralafrikanske republikk. 

I provinsene

Leger Uten Grenser fortsatte å gi omfattende helsehjelp til både innlagte pasienter og pasienter ute i felten og internt fordrevne gjennom langtidsprosjekter i Kabo (Ouham), Boguila (Ouham-Pendé), Paoua (Ouham-Pendé), Carnot (Mambéré-Kadéi) og Ndélé (Bamingui-Bangoran). Dette inkluderte helsekonsultasjoner, nødhjelp, mødrehelse og barnehelse, diagnostisering og behandling for HIV og tuberkulose, og lokale prosjekter for malariaforebygging. Flere helsesentre og medisinske stillinger ble også støttet gjennom disse prosjektene. 
 
I Berbérati (Mambéré-Kadéi), har sikkerhetssituasjonen stabilisert seg. Vi fortsetter å støtte det regionale sykehuset og fire mindre helsesentre, hvor vi fokuserer på svangerskapsoppfølging og barn under 15 år. Over 4200 barn ble innlagt på sykehuset i 2016, og over 21.900 konsultasjoner ble gitt til barn på helsesentrene ute i felt. 
 
I Bambari ga vi grunnleggende helsetjenester til den lokale befolkningen og de rundt 50.000 internt fordrevne som bor der i leirer. Det ble utført nesten 35.000 konsultasjoner. Fra oktober 2016 har vi også støttet barneklinikken og operasjonssaler på det regionale universitetssykehuset. 
 
I Bria (Haut-Kotto) har vi gitt helsehjelp, inkludert behandling for HIV og tuberkulose, til barn under 15 år. Da det brøt ut kamper mellom grupper i november, behandlet vi rundt 140 skadde pasienter på sykehuset.  
 
I Zémio (Haut-Mbomou) ga våre team grunnleggende og spesialiserte helsetjenester på sykehuset, med et fokus på HIV-behandling. Dette arbeidet ble overført til sentralafrikanske helsemyndigheter mot slutten av 2016. Ansvaret for svangerskapsklinikken vil også bli overlevert ved midten av 2017. 
 
I Bangassou støtter Leger Uten Grenser et sykehus med 118 senger, som nå er i prosessen med å bli utvidet, samt tre helsesentre. 

Emergecy response team

Leger Uten Grensers Kriseresponsteam (Equipe d’Urgence RCA/ Eureca) rykket ut i helse- og ernæringskriser over hele landet. De vaksinerte også mer enn 12.800 barn mot meslinger (http://legerutengrenser.no/Vaart-Arbeid/Meslinger), og bistod 4000 flyktninger fra Sør-Sudan i Bambouti. 

Vaksinasjoner

Nesten 95.000 barn i Berbérati, Bangassou and Paoua fikk rutinevaksiner i 2016 under en vaksinasjonskampanje. Denne typen kampanjer vil fortsette i andre regioner I 2017. 
 
  • Les mer om vaksinering i Den sentralafrikanske republikk her