Den demokratiske republikken Kongo

Dette gjør vi:

Den demokratiske republikken Kongo

Leger Uten Grensers team grep inn i over 30 nødsituasjoner i Kongo i 2016. Vi jobbet med mesling-, gulfeber-, kolera- og tyfoidfeberutbrudd, i tillegg til å behandle voldsrelaterte skader, og bistå flyktninger.

 

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIKKEN KONGO: Områder hvor Leger Uten Grenser hadde prosjekter i 2015.

Den demokratiske republikken Kongo
Til tross for en fredsavtale, og dannelsen av en overgangsregjering i 2003, er militser og hæren fortsatt aktive i de østlige delene av landet. Som en følge av dette lever mange mennesker disse utsatte områdene i konstant frykt for voldtekt, død og fordrivelse. 
 
Den demokratiske republikken Kongo er Afrikas nest største land, etter Algerie. Landet er svært rikt på naturressurser, men preges av langvarig konflikt og store sivile tap.
Leger Uten Grenser begynte å arbeide i Den demokratiske republikken Kongo i 1981 på grunn av væpnet konflikt, sykdomsutbrudd og manglende tilgang på helsehjelp for befolkningen.
I dag har vi prosjekter i flere ulike provinser i landet, samt i hovedstaden Kinshasa.
 
Leger Uten Grensers arbeid i DR Kongo i 2016
 
Dårlig infrastruktur og utilstrekkelige helsetjenester gjør at mange har vanskeligheter med å få tilgang til medisinsk hjelp. De østlige delene av landet er usikre, fordi den kongolesiske hæren og andre væpnede grupper kjemper om kontrollen over området som er rikt på ressurser. 
 
Et gulfeberutbrudd brøt ut i provinsene ved grensen til Angola i 2016. Leger Uten Grenser støttet helsemyndighetene i arbeidet med å få kontroll på utbruddet. En halv million mennesker ble vaksinert i byene Kinshasa og Matadi i provinsen Kongo Central.
 
I Haut-Ulélé-provinsen øst i DR Kongo samarbeidet Leger Uten Grenser med helsemyndighetene om å behandle 84.000 pasienter i et stort malariautbrudd. 
 
Pool d’Urgence Congo, vårt kriseresponsteam, nådde 330.000 personer i hele landet i 26 nødssituasjoner. De behandlet pasienter for kolera, meslinger og tyfoidfeber, og ga medisinsk hjelp til internt fordrevne mennesker. 
 

Artikkelen fortsetter etter videoen

 

Nord-Kivu 
I Walikale, Mweso, Masisi og Rutshuru fortsatte Leger Uten Grenser de omfattende medisinske prosjektene og støttet hovedsykehuset og andre helsesentre i deres arbeid. Sykehuset og sentrene tilbød primær- og spesialhelsetjenester til mennesker som er berørt av vold og som ellers ville hatt liten tilgang på helsetjenester. 
 
Nesten 35.000 barn som lider av underernæring eller andre sykdommer ble innlagt på Leger Uten Grenser-støttede sykehus. Det ble utført 270.000 polikliniske konsultasjoner bare i Mweso-området, hvorav nesten halvparten var for malaria. Det ble utført 7500 kirurgiske inngrep ved Rutshuru-sykehuset. 
 
Fra mars til juni 2016 jobbet Leger Uten Grenser med en ernæringskrise i tre helseområder i Lubero. Vi behandlet over 600 alvorlig underernærte barn. 
 
Leger Uten Grenser fortsatte støtten til fem helsefasiliteter i Goma som tilbyr sjekk og behandling for hiv og aids. I 2016 behandlet teamet 2600 pasienter som lever med hiv eller aids. 
 
Leger Uten Grenser responderte også på et kolerautbrudd og behandlet i den forbindelse 700 personer. 
 
 
Artikkelen fortsetter under bildet

KOMPLIKASJONER: Koko og hennes datter Kioto var på sykehuset i Kibombo, Maniema-regionen, grunnet komplikasjoner knyttet til meslinger FOTO: Candida Lobes/MSF

Sør-Kivu 
Leger Uten Grenser støtter to sykehus, flere helsesentre og steder i lokalsamfunn som kan identifisere og behandle malaria og underernæring i Lulingu og Kalehe. De lokale tilbudene er spesielt rettet mot malaria og underernæring blant barn og gravide. 
 
Det ble utført 284.000 polikliniske konsultasjoner, 10.800 personer ble innlagt, 10.700 underernærte barn fikk behandling og 10.000 fødsler ble bistått. Leger Uten Grenser fortsatte også å støtte Shabunda- og Matili-sykehusene. 
 
Leger Uten Grenser har sett en kraftig økning i malariatilfeller de siste årene og sykehuset vi støtter i Baraka sliter med å holde tritt med sykdomsutviklingen. Et sykehus bygget av Leger Uten Grenser med 100 senger er tatt i bruk igjen. Det ble satt opp flere lokalsamfunnsbaserte behandlingssteder for å behandle 200.000 barn for malaria, lungebetennelse og diare. Leger Uten Grenser-ansatte utførte 450.000 konsultasjoner i felt og henviste 17.000 pasienter til sykehuset. 
 
Leger Uten Grenser-team fortsetter å støtte helsesentre i Lulimba, Misisi og Lubondja. I 2016 startet vi opp flere lokalsamfunnsbaserte sentre og utførte nesten 200.000 konsultasjoner i felt, inkludert 131.322 for pasienter med malaria. Ansatte behandlet også 396 pasienter for tuberkulose og 384 for hiv. 
 
Ituri, Haut-Ulélé og Bas-Ulélé 
Tidlig i 2016 startet Leger Uten Grenser et prosjekt med ofre for seksualisert vold i Mambasa-regionen. Regionen er et gruvedriftsområde i Ituri hvor det har vært mange angrep fra væpnede grupper og kriminelle. Teamene behandlet 1100 voldsofre, og 11.900 pasienter med seksuelt overførbare sykdommer ved ni Leger Uten Grenser-støttede helsesentre.  
 
Leger Uten Grenser fortsatte å støtte regionssykehusene Boga og Gety i tillegg til flere helsesentre. Disse tilbyr medisinsk hjelp til barn og gravide, og kan tilby nødhjelp og intensivbehandling. I alt behandlet teamene 3300 pasienter ved akuttmottaket og intensivavdelingen, og 280 ofre for seksualisert vold. 
 
Det ble også bistått 600 fødsler i Boga og 2200 barn ble henvist til barneavdelingen ved Gety sykehus. 
 
Leger Uten Grenser arbeidet også med kolera- og malariautbrudd, og hjalp fordrevne mennesker. I Haut-Ulélé fikk 84.000 pasienter behandling for malaria under utbruddet som varte fra mai til august. 
 
Artikkelen fortsetter under bildet

HELSESENTER: To år gamle Clementine ankom helsesenteret i Bikenge sammen med sin mor Zamudia, senteret støttes av Leger Uten Grenser FOTO: Sandra Smiley/MSF

 

Tanganyika 
Leger Uten Grenser-team støttet to sykehus og flere helsesentre i Manono og Kabolo under en ernæringskrise. I slutten av august ble Kabolo-prosjektet avsluttet, men Leger Uten Grenser-ansatte fortsatte å jobbe ved barneavdelingen på sykehuset og helsesentre i Manono. 6000 barn, som for det meste led av underernæring og malaria, ble innlagt på barneavdelingen. 
 
Mot slutten av 2016 så man en økning i kamper mellom lokale grupper, og Leger Uten Grenser behandlet 200 skadde pasienter på sykehuset. 
 
Leger Uten Grenser fortsatte også arbeidet med å få kolera under kontroll i fire helseområder rundt Kalemie. Etter at det ble donert en vanntank på 500 kubikkmeter  til myndighetene, ble prosjektet avsluttet i mars. 
 
I Nyunzu arbeidet Leger Uten Grenser med et meslingutbrudd og vaksinerte 90.000 barn. 
 
Leger Uten Grenser overførte arbeidet til helsemyndighetene i Shamwana-området i slutten av august. I ti år tilbød Leger Uten Grenser omfattende helsetjenester ved sykehuset, syv helsesentre og en rekke spesialiserte lokalsamfunnsbaserte sentre for malariabehandling. 
 
I de siste månedene i 2016 ble 34 kvinner behandlet for vesikovaginal fistel. 
 
Nord-Ubangi 
Leger Uten Grensers prosjekt i Bili og Bossobolo fortsatte å gi medisinsk hjelp til flyktninger fra Den sentralafrikanske republikk og lokalsamfunnene. Det ble utført 80.000 polikliniske konsultasjoner, og 9300 pasienter ble innlagt ved Leger Uten Grenser-støttede sykehus. 
 
Kinshasa 
I hovedstaden tilbyr Leger Uten Grenser omfattende medisinsk og psykososial behandling til personer med hiv og aids. Teamene støtter flere sykehus og helsesentre og har ledet an i innovative metoder for å behandle pasienter. Metodene involverer pasientgrupper og å tilby tre måneders forsyninger av antiretrovirale medisiner. 
 
I 2016 ble 2500 pasienter med langtkommet hiv innlagt på sykehus og det ble utført 68.000 konsultasjoner. 
 
Mot slutten av året støttet Leger Uten Grenser ti helsefasiliteter for å behandle 160 pasienter som ble skadet under voldelige protester mot president Kabila. Det ble gitt lignende støtte til helsefasiliteter i Lubumbashi der 35 skadede fikk behandling. 
 
Den 11. juli 2013 ble fire Leger Uten Grenser-ansatte bortført i Kamango, øst i DR Kongo. En av dem, Chantal, klarte å rømme i august 2014, men vi har fortsatt ikke hørt noe fra Philippe, Richard og Romy. Leger Uten Grenser er dedikerte i arbeidet med å få dem frigjort. 

 

Les også:

DRC: Reflections on cholera (MSF UK)

DRC: Malaria clinic photo diary (MSF UK)

 

Oppdatert: 03.07.2017