Bulgaria

Dette gjør vi:

Bulgaria
  • Innbyggere: 7,3 millioner
  • Forventet levealder: 71-78 år
  • Barnedødelighet: 12 av 1000 barn dør før de fyller fem år
  • Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)