Bangladesh

Dette gjør vi:

Bangladesh
 • Innbyggere: 160 millioner
 • Forventet levealder: 70 år
 • Barnedødelighet: 54 av 1000 barn dør før de fyller fem år
 • Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

 

 • Kutupalong: Grunnleggende helsetjenester til flyktninger og lokalbefolkning, ambulansetjenester
 • Kamrangirchar slummen, Dhaka: Et helsesenter gir grunnleggende helsetjenester i slumområde, arbeid med seksuell og reproduktiv helse for kvinner.
 • Bandabaran: Medisinske team oppsøkte avsidesliggende områder for å hjelpe helsemyndighetene med å kontrollere et stort utbrudd av malaria.
 • Fulbaria: Kala azar forskningsprosjekt.
 • 324 hjelpearbeidere
 • Vi har jobbet i Bangladesh siden 1985
 • Les mer på: http://www.msf.org/international-activity-report-2014