Bangladesh

Leger Uten Grenser tilbyr viktig hjelp til sårbare grupper som papirløse flyktninger, unge kvinner, og mennesker i avsidesliggende og i slumområder i Bangladesh.

Dette gjør vi:

Bangladesh
Innbyggertall: 161 millioner 
 
Forventet levealder: 71 (menn) eller 73 (kvinner) 
 
Barnedødelighet: 38 per 1000 barn (kilde: Verdensbanken). 
 
Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)

 

Bangladesh, tidligere Øst-Pakistan, ble grunnlagt i 1971. Det er et av verdens tettest befolkede land. I 2016 fortsatte Leger Uten Grenser å tilby helsetjenester til sårbare mennesker i Bangladesh og til et stort antall rohingya-flyktninger fra Myanmar
 
Fattigdom er utbredt i landet, men Bangladesh anslås å ha potensiale til å bli en av verdens største økonomier i det 21. århundre. 
 
Bangladesh er et lavtliggende land nord for ekvator i et tropisk område med Bengalbukta i sør. Disse forholdene gjør at landet ofte blir rammet av flom og tropiske sykloner.
 
Leger Uten Grenser begynte å jobbe i Bangladesh for første gang i 1985, hvor mye av arbeidet har gått ut på å tilby helsetjenester til de som ellers ikke har adgang til disse tjenestene. I tillegg behandler Leger Uten Grenser mennesker med alvorlig underernæring.
 
Artikkelen fortsetter under bildet. 
 
KALA AZAR: Nilofa (25) ble behandlet for post-kala-azar-leishmaniasis av Leger Uten Grenser ved klinikken i Fulbaria nord i Bangladesh. Foto: Igor Barbero/Leger Uten Grenser 
  • Les mer om kala azar her. 

Vårt arbeid i 2016

Kutupalong 

Kutupalong er en provisorisk flyktningleir i havnebyen Cox’s Bazar. Her driver Leger Uten Grenser en klinikk hvor vi tilbyr omfattende, grunnleggende og akutte helsetjenester. Innleggelser og laboratorietester er noen av helsetjenestene som blant annet Rohingya-flyktningene og lokalsamfunnet blir tilbudt. 
 
I november og desember 2016 var det en kraftig økning i antall pasienter på grunn av den store tilstrømmingen av rohingya-flyktninger som flyktet fra Rakhine, en stat på vestkysten av Myanmar. Teamet fra Leger Uten Grenser behandlet 113 pasienter med voldsrelaterte skader i november og desember, hvorav 17 var skuddsår.

I løpet av 2016 utførte Leger Uten Grenser:

• 89.954 (spesialist)utredninger 
• 2491 innleggelser 
• 4559 undersøkelser av mental helse 
 
Leger Uten Grenser behandlet også 103 ofre for seksuell vold http://legerutengrenser.no/Vaart-Arbeid/Seksualisert-vold. Dette er dobbelt så mange som i 2015. I tillegg ble det utført 15.194 svangerskapsundersøkelser.

Kamrangirchar-slummen  

I hovedstaten Dhaka, finner man slumområdet Kamrangirchar. Her tilbyr Leger Uten Grenser reproduktive helsetjenester til tenåringsjenter. 
 
I 2016 ble det utført 4578 svangerskapsundersøkelser, i tillegg til at Leger Uten Grenser også assisterte 457 fødsler. 
 
Leger Uten Grenser sørget også for medisinsk- og psykologisk hjelp til 535 ofre for seksuell vold og partnervold. 2324 møter om familieplanlegging ble gjennomført og 2379 individuelle konsultasjoner av mennesker i alle aldre om mental helse ble utført. Leger Uten Grenser driver også et helseprogram rettet mot fabrikkarbeidere i Kamrangirchar. I 2016 ble det utført 8923 konsultasjoner.
 
  • Les mer om Leger Uten Grensers arbeid med kala azar i Bangladesh her.