Hepatitt

Anslagsvis en halv milliard mennesker er smittet av virale hepatitter. Hepatitt tar livet av 1,4 millioner mennesker hvert år.

Sist oppdatert: 27.04.17

SMITTET: Gynekolog Veronica Siebenkotten-Branca tar ultralyd på As Hapsita Yaya på Am Timan sykehuset i Tsjad. As er gravid i åttende måned og har testet positivt på hepatitt E. Foto: Abdoulaye Barry

 

Virale hepatitter er en samlebetegnelse for sykdommer forårsaket av ulike virus. De vanligste typene er Hepatitt A, B, C og E.

De fleste som blir smittet med virale hepatitter, blir helt friske igjen. Men personer som har hepatitt over lang tid, risikerer å utvikle leverkreft. 

Virale hepatiter forårsaker hevelse og betennelse i leveren på grunn av infeksjoner. Hepatitt A, B, C og E forårsaker alle infeksjoner. Slapphet, feber, senket matlyst og gulsott er mulige symptomer.

Ordet hepatitt kommer fra gresk og betyr «leverbetennelse».


Hepatitt A

Hepatitt A smitter gjennom mat eller vann som er kontaminert med smittede personers avføring. Viruset dukker ofte opp i områder med dårlig hygiene og sanitære forhold.

Infeksjonen er vanligst blant barn. Hepatitt A forårsaker som oftest en korttidsinfeksjon og er sjelden dødelig. De aller fleste blir friske uten behandling. Om en person blir frisk fra hepatitt A, er personen immun resten av livet.

 

Hepatitt B

Hepatitt B smitter gjennom kontakt med smittede personers blod eller kroppsvæsker. Hepatitt B kan føre til langtids eller kroniske infeksjoner. Dette medfører høy risiko for å utvikle leverkreft eller leverchirrhose (skrumplever). Begge deler kan være dødelige. Hepatitt B tar livet av 780.000 mennesker hvert år.

 

Hepatitt C

Hepatitt C smitter gjennom kontakt med en smittet persons blod, ofte gjennom bruk av samme sprøytespiss. Infeksjonen blir kronisk hos opptil 85 prosent av de smittede.

De fleste som er smittet med hepatitt C får ingen symptomer. Derfor kan infeksjonen forbli udiagnostisert frem til leverskadene er for alvorlige til å behandles. Da trenger pasienten en levertransplantasjon.

 

Hepatitt E

Hepatitt E smitter gjennom vann som er infisert av en smittet persons avføring. Utbrudd av hepatitt E skjer derfor ofte i steder med dårlige sanitærforhold, som flyktningleirer og leirer for internt fordrevne. Hepatitt E fører som oftest til at den smittende er syk i en kortere periode.

Gravide kvinner har hyere sannsynlighet for å utvikle alvorlige leverskader. I noen tilfeller kan viruset være dødelig. Leger Uten Grenser bidrar med støtte for å behandle og forhindre hepatit E i steder som Tsjad og Kenya.

 

Behandling

Kortere infeksjonsperioder med hepatitt A, B og E krever ofte ingen behandling, men noen pasienter får hjelp til å kontrollere væskeinntak om nødvendig.

Personer med kronisk hepatitt B får antivitalia for å senke risikoen for alvorlig leverskade og øke sjansen for å overleve. Behandlingen er ofte ikke tilgjengelig i ressursfattige områder.

Kronisk hepatitt C-infeksjoner behandles med pegylated interferon, en kostbar og tøff behandling. Behandlingen kan føre til alvorlige bivirkninger som depresjon, som ofte fører til at pasienter avslutter behandlingen tidlig.

Lovende behandlinger som sofosubuvir har blitt utviklet, og har vist seg å være mer effektive mot infeksjonene – uten å ha like alvorlige bieffekter. Denne typen medisin er dessverre alt for kostbar i ressursfattige land. Leger Uten Grenser har lenge jobbet for å gjøre hepatitt C-behandling billigere og mer tilgjengelig verden over.

 

Å forhindre hepatitt

Alle typer hepatitt kan forhindres.

For at mennesker ikke skal bli smittet av hepatitt A, må de ha tilgang på rent vann og fungerende kloakk- og avfallshåndtering. Derfor har Leger Uten Grenser flere vann- og sanitærspesialiser som blant annet arbeider i flyktningleirer.

Hepatitt B kan forhindres gjennom vaksinering. Vaksinen er både trygg og tilgjengelig for mange. Leger Uten Grenser har vaksinert mot viruset i land som DR Kongo og Liberia.

Hepatitt C kan forhindres ved å promotere riktig håndtering og rengjøring av sprøytespisser og bedre tilgang til sikker blodoverføring.

Hepatitt E kan forhindres med samme metoder som hepatitt A. Leger Uten Grenser har blant annet måtte håndtere utbrudd av hepatitt E i Sør-Sudan.