Grunnleggende helsetjenester

Vår oppgave er å gi helsetjenester til mennesker som ellers ikke får den medisinske hjelpen de trenger.

På stedene hvor vi jobber, tilbyr vi primærhelsetjenester som konsultasjoner, forebyggende tiltak, og behandling av skader og akutte og kroniske sykdommer.

Mor-barn-helse er en viktig del av de grunnleggende helsetjenestene vi tilbyr.

Når det er nødvendig, henviser vi pasienter til spesialistbehandling, kirurgi, sykehusinnleggelse eller sekundærhelsetjenester. Dersom helsevesenet eller andre organisasjoner ikke dekker behovet for slik hjelp, tilbyr den selv.

Vi tilbyr også mer spesialisert behandling, avhengig av lokale behov.