Grunnleggende helsetjenester

Leger Uten Grenser gir grunnleggende helsetjenester til mennesker som ellers ikke får den medisinske hjelpen de har behov for.

Vi tilbyr primærhelsetjenester og behandling av skader og akutte sykdommer. Mor-barn-helse er også en viktig del av de grunnleggende helsetjenestene vi tilbyr.

SØR-SUDAN: Tobarnsmoren Roda har kommet til Leger Uten Grensers klinikk med sine to underernærte barn. Barna led også av hudinfeksjoner og skabb. FOTO: Nicolas Peissel/MSF

Årsakene til at  mennesker ikke mottar grunnleggende helsehjelp kan være mange.

Manglende ressurser og infrastruktur lokalt, kollaps av det nasjonale helsesystemet grunnet krig eller konflikt, eller manglende dekning i rurale områder etterlater mennesker uten tilgang på primærhelsetjenester.

Mange steder eksisterer det helsetjenester som kun tilbys mot betaling, noe som i praksis fører til at mange mennesker blir stående uten et reelt helsetilbud.

Leger Uten Grenser hjelper dem som trenger det mest, uansett deres etniske opprinnelse, kjønn, religion eller politiske tilhørighet.

Henvisning

Når det er nødvendig, henviser vi pasienter til spesialistbehandling, kirurgi, sykehusinnleggelse eller sekundærhelsetjenester. Dersom helsevesenet eller andre organisasjoner ikke dekker behovet for slik hjelp, tilbyr vi den selv.

Vi tilbyr også mer spesialisert behandling, avhengig av lokale behov.

Les også:

Myanmar: Government restrictions severely impacting access to healthcare in Rakhine State (MSF UK)

Yemen: “Healthcare at breaking point” (MSF UK)

Oppdatert 11.05.2017