Flyktninger til Europa

Flyktningene som kommer til Europa har ofte stort behov for helsehjelp. For å hjelpe de på flukt er Leger Uten Grenser på plass flere steder i Europa (se under kartet for detaljer): 

Kartet oppdatert 10/11/2015

I Middelhavet

Leger Uten Grenser har nå avsluttet sitt redningsarbeid i Middelhavet. 

Gjennom 2015 drev Leger Uten Grenser redningsbåtene Dignity IBourbon Argos og MY Phoenix, med leger, sykepleiere og jordmødre om bord. De plukket opp så mange som mulig før de blir utsatt for tragiske ulykker. I perioden de opererte reddet disse båtene 23,747 flyktninger.

Foruten faren for drukning, sliter mange av passasjerene som forsøker å krysse Middelhavet med dehydrering og utmattelse. Et veldig høyt antall av de som har tatt båt fra Libya sliter også med alvorlige skader fra tortur.

Mange føder om bord på Leger Uten Grensers redningsbåter – i enkelte tilfeller har det vært nødvendig å fly fødende inn til Malta eller Italia på grunn av komplikasjoner. Uten hjelp fra redningsbåtene hadde fødslene vært særdeles farlige for både mødre og barn.

Oppdatert 20/01/2016.

De greske øyer

Lesbos

Halvparten av flyktningene som kommer til Hellas med båt, ankommer strendene på Lesbos. Leger Uten Grenser sender ut små redningsbåter som redder de særdeles utsatte flyktningene og sørger for at flyktninger kommer trygt til land.

Lesbos har et mottakssenter, men det har alt for liten kapasitet til å håndtere antallet flyktninger som kommer. Leger Uten Grenser har hatt et team på øya siden juni i år, og er nå på plass i flyktningeleirene ved Kara Tepe og Moria, samt havnen i Mytilini. Leger Uten Grenser gir medisinsk akutthjelp, utfører konsultasjoner og deler ut nødforsyninger. Vi har også busser som transporterer flyktninger fra ankomststed til registreringssenter – en avstand på 70 km som ellers måtte ha blitt tilbakelagt til fots.

De som ankommer har et stort behov for helsehjelp. I tillegg til dehydrering og utmattelse blir luftveisinfeksjoner og lungebetennelse stadig mer vanlig etter hvert som været blir kaldere. I mangel av tilstrekkelig respons fra myndighetene som gir flyktningene tilgang på ly, mat og medisinsk hjelp er mange av dem avhengige av hjelp fra Leger Uten Grenser.

Dodekanesene (Kos/Leros)

Myndighetene har ikke satt opp noen fasiliteter eller strukturer for å motta flyktninger på Dodekanesene. De som ankommer må ofte sove utendørs uten tak over hodet. De er dermed veldig sårbare for helseproblemer relatert til dårlig hygiene, kulde og mangel på mat. Leger Uten Grenser jobber med å sette opp ly og sanitære fasiliteter, og har mobile team som kan gi akutt og grunnleggende helsehjelp.

 I tillegg deler vi ut essensielle artikler som såpe, soveposer og håndklær. Vi har også mobile team som reiser rundt på nærliggende og tar seg av pasienter. Alt i alt har Leger Uten Grenser utført 2720 medisinske konsultasjoner på Dodekanesene.

Samos

Siden oktober har Leger Uten Grenser drevet en klinikk på Samos som gir hjelp til flyktninger med helseproblemer, ettersom de frivillige på øya ikke har hatt kapasitet til å håndtere økningen i antallet flyktninger som har kommet over høsten.

Oppdatert 05/01/2016.

Fastlandet i Hellas

Leger Uten Grenser driver en klinikk i Idomeni ved den makedonske grensen, hvor mange flyktninger er på vei til fots videre innover i Europa. Kombinasjonen av usikkerhet om grensen kommer til å forbli åpen og økt kulde gjør at Leger Uten Grenser har satt opp fire telt på 240 kvadratmeter, utstyrt varmeanlegg og sanitære fasiliteter, for å forsikre seg om at ingen blir strandet uten noe som helst ly dersom grensen skulle bli stengt.

Oppdatert 01/12/2015.

Italia

Frem til nyttår 2015 samarbeidet Leger Uten Grenser med italienske myndigheter for å gi helsehjelp til ved mottakssenteret i Pozzallo på Sicilia. I protest mot uverdige og umenneskelige mottaksforhold besluttet imidlertid Leger Uten Grenser å avslutte arbeidet ved mottakssenteret.

Leger Uten Grenser har mobile team som står klart til å rykke ut til andre havner ved behov. Vi gir førstehjelp, materiell assistanse og hjelper de overlevende flyktningene med å klare seg de første dagene etter ankomsten.

Vi har også psykologer som hjelper dem med å bearbeide traumer fra reisen. I tillegg til de som er på plass på Sicilia gir vi også psykologisk hjelp på et transittsenter i Roma. Mellom januar og september 2015 hadde Leger Uten Grenser i Italia utført 13.000 konsultasjoner og pasientundersøkelser i Italia.

Oppdatert 05/01/2016.

Serbia

Siden høsten 2014 har Leger Uten Grenser gitt helsehjelp og nødhjelpsforsyninger til flyktninger på vei gjennom Serbia. I tillegg til medisinske konsultasjoner og behandling, har vi delt ut mat, telt, tepper og regnjakker – ting som er helt essensielle for å forebygge alvorlige helseproblemer på veien. I Serbia opererer vi hovedsakelig med mobile team som inkluderer leger, sykepleiere og tolker. Disse kan respondere raskt dersom grenser blir stengt.

 I Serbia møter våre team ofte gravide kvinner og mødre som har født under reisen. Reisen er også en veldig stor påkjenning for små barn. Luftveisinfeksjoner, leddskader fra den lange vandringen og utmattelse er veldig vanlig blant flyktninger på vei gjennom Serbia.

Situasjonen blir stadig verre ettersom været blir kaldere, og det finnes per i dag langt fra nok fasiliteter i landet hvor flyktningene kan søke ly. Siden april i år har Leger Uten Grenser gitt helsehjelp til over tjue tusen pasienter i Serbia.

Oppdatert 01/12/2015.

Kroatia

Leger Uten Grenser driver en klinikk ved transittleiren i Opatovic, nær den serbiske grensen. I leiren oppholder det seg til envher tid om lag 5000 mennesker. I tillegg har vi mobile team som raskt kan nå andre krysningspunkter ved grensen. Også her er luftveisinfeksjoner vanlig, i tillegg til hudsykdommer og mage- og tarmproblemer.

Oppdatert 01/12/2015.

Frankrike

På den tidligere søppeldyngen «the Jungle» ved utkanten av Calais i Frankrike lever nå om lag 6000 flyktninger som forsøker å komme seg over til Storbritannia. Der bidrar Leger Uten Grenser bidrar med medisinske konsultasjoner og fysioterapi på en klinikk drevet av organisasjonen Médecins du Monde. Til tross for innsatsen fra Leger Uten Grenser og lokale frivillige organisasjoner er leveforholdene i leiren elendige, og Leger Uten Grenser jobber også hardt med å konstruere sanitære fasiliteter som dusjer og toaletter, bygge telt og skur flyktninger kan sove i og fjerne avfall fra den tidligere søppeldyngen.

Leger Uten Grenser har også startet arbeidet med å bygge en flyktningeleir ved Dunkirk, hvor over 2500 mennesker er strandet uten noe som helst form for ly. De fleste av dem må sove ute i gjørma. Leger Uten Grenser setter opp leiren for å bøte på de uverdige og elendige forholdene disse menneskene lever under. 

Oppdatert 20/01/2016.