Fistula

Obstetriske fistler, eller fistula, er hull mellom vagina og blære eller rektum, noe som forsårsaker lekkasje av urin eller avføring. Fistula forårsakes normalt av komplikasjoner i forbindelse med fødsel.

2 millioner kvinner lever med fistula i verden i dag, 100,000 kvinner rammes hvert eneste år.

Leger Uten Grensers team jobber med gravide kvinner for å forebygge forekomsten av vaginale fistler, tilbyr kirurgisk behandling til kvinner som rammes og gir psykososial støtte - slik at kvinnene kan gjenoppbygge livene sine.

KIRURGI: Firebarnsmoren Evelyn, 23, ligger på operasjonsbordet ved Leger Uten Grensers senter for fistulabehandling i Gitega, Burundi FOTO: Martina Bacigalupo/VU

Hva forårsaker fistula?

Obstetriske fistler forårsakes som oftest av blokkert fødsel, barnet vil ofte dø da det ikke kommer ut i tide.

Uten tilgang på helsehjelp kan kvinner som føder få store vanskeligheter og fødselen kan vare i dagesvis. I tilfeller hvor det ville vært behov for å forløse med keisersnitt vil resultatet ofte bli store skader på fødselkanalen, dersom mor overlever, disse skadene er permanente med mindre hun mottar kirurgisk behandling.

Årsakene til blokkert fødsel kan være at barnets hode er stort, eller mors bekken smalt. Jenter som får barn i ung alder er ekstra utsatt. Blokkeringen kan også forårsakes av manglende sammentrekning i livmoren.

Ved blokkert fødsel presser barnet mot fødselskanalen, noe som over tid fører til dødt vev og hull (fistler) mellom fødselskanal og blære eller rektum.

I enkelte tilfeller kan også obstetriske fistler være et resultat av særdeles grov voldtekt eller seksualisert vold.

Symptomer

Kvinner med fistula lekker urin eller avføring, noe som medfører vond lukt. I mange tilfeller vil også de som rammes utvikle psykiske symptomer, grunnet sorg over tap av et barn,skam og sosialt stigma. I alvorlige tilfeller vil også kvinnen kunne ha nerveskader i tillegg til obstetriske fistler.

Mange kvinner som lever med vaginale fistler vil forsøke å drastisk redusere væskeinntaket sitt, for å redusere mengden lekkende urin, dette kan føre til nyreproblemer og blæresten.

Behandling

Obstetriske fistler kan opereres, hvor komplisert operasjonen er vil avhenge av alvorlighetsgrad.

Det finnes kun noen få institusjoner i Afrika som utdanner kirurger til denne formen for operasjoner. Leger Uten Grenser har egne sentre spesialisert i behandling av fistula i Burundi, Chad og Nigeria.

Kvinner som er operert for vaginale fistler vil kunne få barn i fremtiden, det er da ekstra viktig med god oppfølging under svangerskapet.

Leger Uten Grenser gir også psykologisk behandling og psykososial støtte til pasientene,  både for å hjelpe mor å bearbeide sorgen over tap av et barn og for å legge til rette for gjenforening med lokalsamfunn og familie.

NY START: Evelyn smiler etter operasjonen ved Leger Uten Grensers senter i Gitega, Burundi                                                                      FOTO:Martina Bacigalupo/VU

Forebygging

God hjelp før, under og etter en fødsel kan forhindre obstetriske fistler (fistula).

Leger Uten Grenser gir opplæring til lokale jordmødre for å legge til rette for trygge fødsler for mor og barn. Jordmødre kan identifisere komplikasjoner og sørge for at mor mottar helsehjelp i tide, dersom det oppstår komplikasjoner i forbindelse med fødsel.

VIDEO: Fistula er oftest et resultat av manglende svangerskapsoppfølging og tilgang på helsehjelp.

Stigmatisering

Det er stigma knyttet til vaginale fistler, da lekkasje av urin og avføring medfører sterk lukt. Mange kvinner opplever å bli utstøtt av sine lokalsamfunn og familier.

Leger Uten Grenser tilbyr psykososial støtte for å legge til rette for at kvinnene kan gjenforenes med sine familier og samfunn etter kirurgisk behandling.

Les også:

Fistula: A patient and a surgeon discuss the devastating condition (MSF UK)

Oppdatert 12.05.2017