Vårt arbeid

Leger Uten Grenser gir medisinsk hjelp til mennesker som ellers ikke får helsetjenestene de trenger.
 

Dette gjør vi

 
Leger Uten Grenser gir medisinsk nødhjelp til dem som trenger det mest.
 
Vi hjelper mennesker som er rammet av konflikter, epidemier, sykdommer, naturkatastrofer og fattigdom.
 
Våre internasjonale og nasjonale hjelpearbeidere jobber side om side for å gi best mulig helsetjenester til våre pasienter.
 
 
 

Grunnprinsipper


Leger Uten Grenser er en humanitær medisinsk hjelpeorganisasjon basert på humanitære prinsipper og medisinsk etikk.

Alle våre ansatte og frivillige må følge prinsippene som er definert i Médecins Sans Frontières Charter

  • Leger Uten Grenser hjelper befolkningsgrupper i nød, ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer, og ofre for væpnet konflikt, uansett deres etniske, religiøse, eller politiske tilhørighet.
     
  • Leger Uten Grenser er en nøytral og upartisk organisasjon, som i samsvar med universell medisinsk etikk og retten til humanitær hjelp forlanger fullstendig og uhindret frihet i utførelsen av sitt arbeid.
     
  • Leger Uten Grensers medlemmer forplikter seg til å respektere sine yrkesetiske retningslinjer og å opprettholde full uavhengighet fra politiske, økonomiske og religiøse krefter.
     
  • Leger Uten Grensers feltarbeidere forstår risikoen forbundet med arbeidet i sitt prosjektland, og vil ikke framsette krav om noen form for kompensasjon til seg selv eller sine pårørende utover det Leger Uten Grenser kan tilby dem.