Chagas’ sykdom

Chagas’ sykdom finnes nesten utelukkende i Latin-Amerika. Chagas er en parasittsykdom og smitter via insekter som bor i vegger og tak på leire- og stråhus. Sykdommen kan også smitte via blodoverføring og organtransplantasjon. Fostre kan også smittes under graviditet.

I den første, akutte fasen av sykdommen, opplever chagaspasienter ofte ingen symptomer. Deretter følger den kroniske fasen, som kan vare i flere år, og heller ikke denne fasen utviser pasientene noen symptomer.

Men etter hvert blir om lag 30 prosent av de smittede rammet av svært alvorlige komplikasjoner. I snitt reduseres deres forventede levalder med 10 år. Blant voksne er hjertesvikt den vanligste dødsårsaken.

For å diagnostisere sykdommen, må blodprøver testes i laboratorium.

To medisiner kan behandle sykdommen: benznidazole og nifurtimox. Begge ble utviklet for over 40 år siden.

Medisinene er nesten 100 prosent effektive hos nyfødte og spedbarn. Men jo lengre tid som går mellom smitte og behandlingsstart, desto mindre sjanse for å bli kurert.

Dagens behandling tar over to måneder å gjennomføre og kan være giftig. Til tross for at det trengs tryggere og mer effektive behandling, blir det gjort lite for å utvikle nye medisiner.