Afrikansk sovesyke (trypanosomioasis)

Afrikansk sovesyke er en parasittinfeksjon som smitter via tsetsefluer i Afrika sør for Sahara.

Sykdommen angriper sentralnervesystemet og kan føre til flere nevrologiske lidelser. I verste fall kan sykdommen være dødelig.

Over 95 prosent av tilfellene er forårsaket av parsitten Trypanosoma brucei gambiense, som finnes i det vestlige og sentrale Afrika. De resterende 5 prosent er forårsaket av parasitten Trypanosoma brucei rhodesiense, som finnes i det østlige og sørlige Afrika.

I den første fasen er sykdommen relativt lett å behandle, men vanskelig å diagnostisere, ettersom symptomene (feber og utmattelse) ikke er spesifikke for sovesyke.

Den andre fasen starter når parasitten trenger seg inn i sentralnervesystemet. Pasienten begynner å utvise nevrologiske eller psykiatriske symptomer, slik som dårlig koordinasjonsevne, forvirring, kramper og søvnforstyrrelser. På dette stadiet kreves en spinalvæskeprøve for å diagnostisere sykdommen.

Verdens helseorganisasjon anbefaler kombinasjonsbehandlingen nifurtimox-eflornithine (NECT).

NECT er tryggere enn den melarsoporol, den arsenikkholdige medisinen som tidligere ble brukt mot sovesyke. Melarsoprol har mange bivirkninger, og kan til og med være dødelig.