Økonomi

Oversikt over inntekter og utgifter 2013Som humanitær organisasjon er menneskers behov for medisinsk hjelp det eneste som avgjør hvor vi velger å jobbe og hvem vi velger å jobbe for.
 
For å sikre vår uavhengighet fra politiske interesser, skal størsteparten av våre midler alltid komme fra private givere. På denne måten kan vi jobbe der ikke andre jobber, og vi kan raskt rykke ut dersom det oppstår en krise.
 

Årsrapporter for Leger Uten Grenser Norge:

Slik brukte vi pengene fra TV-Aksjonen 2006: