Vårt arbeid

Leger Uten Grenser gir medisinsk hjelp til mennesker som ellers ikke får helsetjenestene de trenger.

Internasjonale og nasjonale hjelpearbeidere
I alle landene hvor vi jobber, arbeider utenlandsk og lokalt personell side om side. Når det trengs, gir våre internasjonale feltarbeidere faglig opplæring til sine lokale kolleger.

Egne sykehus og klinikker
På helsesentre, klinikker og sykehus som vi selv driver, tilbyr vi generelle konsultasjoner, innleggelse og kirurgi. Vi tilbyr også mer spesialisert behandling avhengig av lokale behov.

Helseposter og mobile klinikker
Vi jobber ofte i avsidesliggende områder hvor det er vanskelig for folk å nå fram til klinikker og sykehus. Derfor setter vi ofte opp mindre helseposter eller oppsøker dem som trenger hjelp med mobile klinikker (biler, båter e.l.).

Støtte til offentlige sykehus og klinikker
Vi hjelper også til på sykehus og klinikker som er drevet av offentlig helsevesen når disse mangler folk, medisiner, utstyr eller kompetanse.

Vaksinasjonskampanjer
Ved store sykdomsutbrudd, flyktningkriser, eller andre situasjoner med risiko for epidemier, gjør vi store vaksinasjonskampanjer. Ofte vaksinerer vi flere millioner mennesker i en slik kampanje.

Katastrofeberedskap
Ved alle prosjektene våre står vi klare til å hjelpe til ved epidemier, omfattende konflikter, eller andre store og plutselige kriser. I flyktningsituasjoner og naturkatastrofer deler vi ut husholdningsartikler, vannbeholdere, telt, pledd og andre nødhjelpsforsyninger.

Opplæring, forebygging og informasjon
Vi jobber også med å redusere smitterisiko, gjennom utdeling av myggnett, spraying med insektmiddel, hygieniske tiltak og helseopplysning. Informasjonsarbeid er spesielt viktig overfor mennesker som er rammet av for eksempel hiv/aids eller seksualisert vold.

Kartlegger behov
Hvor enn vi jobber, er første skritt å få oversikt over hvem som trenger hjelp og hva slags hjelp de trenger. Slik sikrer vi at vi gir den rette medisinske hjelpen til dem som trenger den mest.

Feltforskning
Ved siden av vårt medisinske arbeid i felt, gjør vi også forskning basert på våre felterfaringer. Resultatene er blitt brukt til å endre klinisk praksis og til å drive humanitært talsmannsarbeid. Les mer på http://fieldresearch.msf.org/msf/