Skattefradrag

Både privatpersoner og bedrifter som gir gaver til Leger Uten Grenser har rett på skattefradrag for sine gaver. 
 
2016: Fra og med 2016 er maksbeløpet for skattefradrag økt til 25.000,- kr. Det vil si at man vil få skattefradrag på 25% for gaver på mellom 500,- og 25.000,- i løpet av kalenderåret 2016.

Innhenting av fødselsnummer
Leger Uten Grenser melder automatisk inn alle gaver til Skattedirektoratet, da vi anser det som i våre giveres beste interesse å motta skattefradrag. For å rapportere inn gaver må vi ha fødselsnummer til våre givere. I begynnelsen av hvert kalenderår innhenter vi derfor fødselsnumre fra Evry, som har konsesjon fra Sentralkontoret for Folkeregistrering til å gjøre dette. Vi innhenter ikke fødselsnummer dersom vi ikke er helt sikre på at opplysningene fra Evry samsvarer 100% med de vi har i vår database, så ta gjerne kontakt med oss på e-post: giverservice@legerutengrenser.no eller telefonnummer 08898 - så vi er helt sikre på at vi har riktige oopplysninger.  
 
Dersom du ikke ønsker at vi skal innhente ditt fødselsnummer, og dermed heller ikke ønsker skattefradrag, vennligst ta kontakt med oss og gi beskjed. Alle tilbakemeldinger om skattefradrag kan sendes til oss på giverservice@legerutengrenser.no, eller gjennom vår giverservicetelefon: 08898. 
 
Send fødselsnummer på SMS
Send kodeord SKATT og ditt fødselsnummer (11 siffer) til 2177. Eksempel: SKATT DDMMÅÅPPPPP til 2177.
 
Årsoppgave
I begynnelsen av hvert år sender vi ut årsoppgave over fjorårets gaver til alle våre givere. Dette er vi pålagt av Skattedirektoratet. Årsoppgaven inneholder informasjon om alle gaver du har gitt til oss i løpet av det foregående kalenderår. 
 
Så lenge vi har fødselsnummeret ditt, går innmeldingen av gaver automatisk. Gavebeløp kommer ferdig utfylt på selvangivelsen. 
 
Har du ikke fått årsoppgaven? Det kan være at vi har feil adresse til deg. Ta kontakt med Giverservice på telefon 08898, eller giverservice@legerutengrenser.no
 
Mangler gavebeløpet på din selvangivelse? Det kan være at vi mangler fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Ta kontakt med Giverservice på telefon 08898, eller giverservice@legerutengrenser.no
 
Bursdag, bryllup eller begravelse/bisettelse
Skattefradrag for gaver gitt i forbindelse med bursdag, bryllup eller begravelse/bisettelse går alltid til jubilant, brudepar eller nærmeste pårørende. Dette er fordi gaven i utgangspunktet ble gitt til en av disse, og deretter videre til oss. Vi anser derfor jubilant, brudepar eller nærmeste pårørende som giver. 
 
Innsamlinger
Innsamlinger, uansett type, er ikke fradragsberettiget. Å samle inn penger innebærer at en rekke andre mennesker har bidratt, og det blir da feil å gi skattefradrag til initiativtaker for hele beløpet.