Retningslinjer for innsamlingstiltak

Å samle inn penger til inntekt for Leger Uten Grenser skal være planlagt, iverksatt og finansiert utelukkende av enkeltpersoner eller grupper utenfor Leger Uten Grenser.

For at alt skal ligge til rette for å gjennomføre en innsamling må følgende retningslinjer følges:

  • I markedsføringen av innsamlingen må det komme klart frem at Leger Uten Grenser kun er mottaker av pengene, ikke en samarbeidspartner.
  • Leger Uten Grensers logo er et registrert varemerke og kan ikke brukes i markedsføringen av egne initiativ og innsamlinger.
  • Dersom noe selges i forbindelse med en innsamling må det komme klart frem hvor mye som går til Leger Uten Grenser, i kroner eller prosent.
  • Materlale (inkl. bilder) fra våre hjemmesider kan brukes i markedsføringen av en innsamling så lenge kilde (eller link) er oppgitt.
  • Egenprodusert materiale som skal brukes i forbindelse med innsamlingen må godkjennes før det kan anvendes (dersom det refererer til eller beskriver Leger Uten Grenser).
  • Arrangøren av en innsamling er ansvarlig for alle kostnader forbundet med innsamlingen.
  • Innsamlede gaver settes inn på kontonummer 5005.06.36728. Pengene blir registrert på initiativtakers navn, men knyttet opp mot innsamlingen (så lenge denne er meldt inn og registrert).

Husk: Gaver gitt gjennom egne initiativ / innsamlinger gir ikke rett til skattefradrag.

Tusen takk for initiativet, og lykke til med innsamlingen!