Medhum

MedHum er Norsk medisinstudentforening (Nmf) sin humanitæraksjon. Hvert partallsår arrangerer MedHum aksjon for å samle inn penger til humanitære prosjekter med fokus på lav- og mellominntektsland, og forebyggende helsearbeid. Aksjonen gjennomføres ved alle medisinstudiestedene i Norge; Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. Sammen med våre sponsorer dekker Nmf driftsutgiftene til aksjonen, slik at alle inntektene kan gå direkte til årets prosjekt.

I 2016 har medisinstudentene valgt å samarbeide med Leger Uten Grenser og støtte et tuberkuloseprosjekt i Mumbai. Alle bidrag går til medisinsk og psykososial behandling for pasienter som lever med multiresistent tuberkulose. 
 
STOPP TUBERKULOSE - det vi har glemt er andres hverdag.
 
 Privatperson   Organisasjon/bedrift   Anonym Tøm skjemaet
* Beløp, valgfritt:
  Kommentar:
* Ditt fornavn:
* Ditt etternavn:
* Bedrift:
* Adresse:   
 Har ikke gateadresse
* Postnummer:  Sted: 
  Mobiltelefon:
* E-post:
  Dato for jubileum:
* Jubilant:
  Gaven er fra:
  Anledningens dato:
* Anledning:
  Gaven er fra:
  Dato for bryllup:
* Brudepar:
  Gaven er fra:
* Avdøde:
  Gaven er fra:
  Pårørende:
*  Jeg har lest, forstått og akseptert Leger Uten Grensers retningslinjer for behandling av personvernopplysninger.
Felter merket med * (rød stjerne) er obligatoriske.
Du må ha bankens kodebrikke for å fullføre innbetalingen.