Om oss

Om oss

 

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

 
Leger Uten Grenser redder liv i kriser, krig og katastrofer. Uansett.
 
Vi rykker ut der andre ikke kan. Vi tar aldri side i konflikter. Vi hjelper de som trenger det mest, kun basert på medisinske behov.
 
Når medisinsk hjelp ikke er nok, varsler vi om overgrep og glemte kriser. Taushet er dødelig – færre dør når flere vet.
 
Størsteparten av våre inntekter kommer fra private givere. Dermed står vi alltid fritt til å hjelpe mennesker der nøden er størst, uten å måtte ta hensyn til hvor statlige myndigheter ønsker at vi skal jobbe.
 
 
Vi sender ut leger, sykepleiere og andre feltarbeidere til våre nødhjelpsprosjekter verden over. Her jobber de internasjonale hjelpearbeiderne side om side med lokale kolleger.
 

Styret


Leger Uten Grenser er en bevegelse (Association). Feltarbeidere og ansatte som er medlemmer i bevegelsen har rett og ansvar for å velge styre og president, fremsette sine meninger og bidra til å lede bevegelsen videre i henhold til våre vedtekter.

Det valgte styret i Leger Uten Grenser har også medlemskap i det overordnete International General Assembly (IGA).

Leger Uten Grensers norske styre består av:

Styreleder

Karine NordstrandKarine Nordstrand
Styreperiode: september 2016 – mai 2019
Lege. Har jobbet for Leger Uten Grenser Den demokratiske republikken Kongo, Haiti, Indonesia og Hellas.
 
 
 

Nest-styreleder

Karine Nordstrand
Henrik Vaaler
Styreperiode: mai 2016 – mai 2018
Programrådgiver. Har jobbet for Leger Uten Grenser i Norge.
 
 
 

Kasserer

Jørgen FrydnesJakob Bergvik Aure
Styreperiode: mai 2017 – mai 2020
Har jobbet for Leger Uten Grenser innsamlingsavdeling sommeren 2012 og 2013 som teamleder og i 2014 som prosjektkoordinator.
 
 
 
 

Sekretær

Evy DvergsdalEvy Dvergsdal
Styreperiode: mai 2017 – mai 2020
Sykepleier. Har jobbet for Leger Uten Grenser i  Den sentralafrikanske republikk, Etiopia, Sør-Sudan, Guinea. Balkan og Hellas siden 2010.
 
 
 
 

Øvrige styremedlemmer

Guro AasenErlend Grønningen
Styreperiode: mai 2017 – mai 2020
Lege. Spesialist i indremedisin. Har jobbet for Leger Uten Grenser i Sør-Sudan og Afganistan siden 2014.
 
 
 
 
Mali EbrahimiMali Ebrahimi
Styreperiode: mai 2015 – mai 2020
Jordmor. Har jobbet for Leger Uten Grenser i Etiopia, Sør-Sudan, Nigeria, Syria, Sierra Leone og Irak.
 
 
 
 
Mali EbrahimiSonja Kalsvik
Styreperiode: mai 2017 – mai 2020
Jordmor. Har jobbet for Leger Uten Grenser i Bangladesh, Somaliland, Syria, Sør-Sudan, Afganistan, Libanon, Etiopia og Jemen siden 2012.
 
 
 
 
Gunnhildur ArnadottirGunnhildur Arnadottir
Styreperiode: mai 2015 – mai 2020
Sykepleier. Har jobbet for Leger Uten Grenser i Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan, Guinea og Sierra Leone.
 
 
 
 
 
 
Preben SvendsenPreben Svendsen
Styreperiode: mai 2016 – mai 2018
Logistiker. Har jobbet for Leger Uten Grenser i Colombia, Den demokratiske republikken Kongo and Pakistan.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner for styret

Sylvie Leveau
Tlf: (+47) 23 31 66 37
Mob: (+47) 940 12 434
e-post: sylvie.leveau@legerutengrenser.no

Ingrid Ystgaard
ingrid.ystgaard@legerutengrenser.no

Grunnprinsipper


Leger Uten Grenser er en humanitær medisinsk hjelpeorganisasjon basert på humanitære prinsipper og medisinsk etikk.

Alle våre ansatte og frivillige må følge prinsippene som er definert i Médecins Sans Frontières Charter

  • Leger Uten Grenser hjelper befolkningsgrupper i nød, ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer, og ofre for væpnet konflikt, uansett deres etniske, religiøse, eller politiske tilhørighet.
     
  • Leger Uten Grenser er en nøytral og upartisk organisasjon, som i samsvar med universell medisinsk etikk og retten til humanitær hjelp forlanger fullstendig og uhindret frihet i utførelsen av sitt arbeid.
     
  • Leger Uten Grensers medlemmer forplikter seg til å respektere sine yrkesetiske retningslinjer og å opprettholde full uavhengighet fra politiske, økonomiske og religiøse krefter.
     
  • Leger Uten Grensers feltarbeidere forstår risikoen forbundet med arbeidet i sitt prosjektland, og vil ikke framsette krav om noen form for kompensasjon til seg selv eller sine pårørende utover det Leger Uten Grenser kan tilby dem.