Hvor finner jeg kurs i tropemedisin?

Leger Uten Grenser krever tropekunnskaper av alle leger og sykepleiere som ønsker å arbeide for oss. Unntaket er hvis du har minimum ett års arbeidserfaring fra tropiske strøk eller er spesialist (kirurg, anestesilege, gynekolog, operasjonssykepleier eller anestesisykepleier).
 
Nedenfor finner du en oversikt over studiesteder for tropemedisin som er godkjent av Leger Uten Grenser. Vi godtar søknader til Leger Uten Grenser før fullført kurs.
 
Leger Uten Grenser dekker ikke kostnader relatert til tropemedisinkurs. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med Statens Lånekasse i forbindelse med støtte til kurs.
 
NORGE
 
Bjørknes Høyskole
Nettside: http://bjorkneshoyskole.no/studie/tropemedisin/
 
ENGLAND
 
Liverpool School of Tropical Medicine
Kontaktinformasjon:
Nettside med søknadsskjema og generell info: www.liverpool.ac.uk/lstm
Telefon: +44 15 17 08 93 93
 
Kurs for sykepleiere:
 
Kurs for leger:
 
London School of Hygiene & Tropical Medicine
University of London
Kontaktinformasjon:
Nettside: www.lshtm.ac.uk
Telefon: +44 20 72 99 46 48
 
DANMARK
 
Københavns Universitet
Kontaktinformasjon:
Nettside: http://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/international_health/ for søknadsskjema og generelt innhold.
E-post:ssih(a)sund.ku.dk
Tlf. +45 35 32 76 26
 
TYSKLAND
 
Bernard Noch Institute for Tropical Medicine
Kursene foregår på tysk, men instituttet planlegger å tilby kurs på engelsk i fremtiden. Følg med.
 
Kontaktinformasjon på tysk:
Nettside: www.bni.uni-hamburg.de for søknadsskjema og generelt innhold.
 
Spørsmål? Ta kontakt på rekruttering@legerutengrenser.no (In english, please)