Jordmor

Vi har behov for flere jordmødre. Du og din kompetanse kan redde kvinner og barns liv.

Som jordmor i felt vil arbeidsoppgavene spenne fra svangerskapsomsorg, normale og kompliserte forløsninger og familieplanlegging.Som jordmor i felt for Leger Uten Grenser vil du jobbe med ulike ufordringer under helt andre omstendigheter enn her hjemme. Det er andre sykdomsbilder og kulturelle problemstillinger som må håndteres sammen med det internasjonale teamet. Du vil ha få hjelpemidler til rådighet og du må stole på din kliniske kompetanse og erfaring, samt din kreativitet og evne til å finne nye løsninger.

Du vil også ha administrative arbeidsoppgaver, koordinerings- og veiledningsansvar samt ansvar for rapportering og statistikk.

Arbeidsdagen din vil du i stor grad kunne legge opp selv. Noe av arbeidet ditt vil bestå i koordinere andre helsearbeidere, mens andre deler vil være mer direkte arbeid med pasienter.

  • Offentlig godkjent jordmor

Som jordmor trenger du ikke nødvendigvis kurs i tropemedisin for å reise ut. Vi ber deg derfor søke hos oss, så avklarer vi det nærmere dersom du er kvalifisert.

Se også generelle krav.

Har du spørsmål? Kontakt oss på telefon 23 31 66 00, eller kom på informasjonsmøte.

Søk stilling som feltarbeider her!