Psykolog

Vi trenger psykologer til å hjelpe fordrevne og flyktninger, ofre for naturkatastrofer, og mennesker som har vært utsatt for eller vitne til overgrep.

Hovedformålet er å hjelpe lokalsamfunn med å bygge opp strategier for å håndtere traumatiske hendelser. Du vil derfor drive mye gruppeterapi og opplæring, men også noe individuell samtaleterapi.

Du må:

  • Ha embetseksamen i psykologi
  • Ønske å reise på flere oppdrag
  • Være tilgjengelig for oppdrag av 12 måneders varighet
  • Være villig til å utsette deg for personlig risiko
  • Ha minst to års relevant yrkeserfaring
  • Være fleksibel og tilpasningsdyktig
  • Ha erfaring med å lede og lære opp andre
  • Snakke og skrive godt engelsk
  • Det hjelper også om du snakker fransk, arabisk eller spansk og har jobbet eller reist i fattige land

Spørsmål? Ta kontakt på rekruttering@legerutengrenser.no (In english, please).

Er du i Oslo-området? Kom på informasjonsmøte om feltarbeid! Klikk her for mer info.

Kan du ikke reise i felt? Klikk her for å støtte oss med penger i stedet.