Leger og spesialistleger

Vi trenger leger i felt, både med og uten spesialisering.

Kirurger og anestesileger må være tilgjengelige for oppdrag av 1 måneds varighet.Gynekologer og noen andre typer spesialistleger fra 2-3 måneders varighet.

Andre leger må være tilgjengelige for oppdrag av 12 måneders varighet.

I tillegg må du:

 • Ha medisinsk embetseksamen
 • Ha norsk autorisasjon
 • Ha minimum 1 ½ års arbeidserfaring som lege (inkludert turnustjeneste).
 • De fleste spesialistleger kan søke før de er ferdig med spesialisering, men dette varierer mellom de ulike spesialietene. Vennligst ta kontakt for nærmere informasjon.
 • Ønske å reise på flere oppdrag
 • Være villig til å utsette deg for personlig risiko
 • Være fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Ha erfaring med å lede og lære opp andre
 • Snakke og skrive godt engelsk
 • Det hjelper også om du snakker fransk, arabisk eller spansk og at du har jobbet eller reist i fattige land
 • Ha fullført kurs i tropemedisin (gjelder ikke alle spesialistleger, kontakt oss for nærmere informasjon).

I tillegg til klinisk arbeid, vil du drive omfattende opplæring og veiledning av dine lokale kolleger.

Du vil møte andre sykdomsbilder enn her hjemme i Norge. Hiv/aids, tuberkulose, malaria og underernæring er blant sykdommene du kan støte på.

Som kirurg eller anestesilege vil du sannsynligvis se flere skader enn det som er vanlig i Norge.

Spørsmål? Ta kontakt på rekruttering@legerutengrenser.no (In english, please).

Er du i Oslo-området? Kom på informasjonsmøte om feltarbeid! Klikk her for mer info.

Kan du ikke reise i felt? Klikk her for å støtte oss med penger i stedet.

I denne videoen møter du Monica Thallinger, som våre 2017 jobbet som barnelege for Leger Uten Grenser i Den sentralafrikanske republikk: