Kurs for prosjektkoordinatorer og teamledere

  • Kontekst- og situasjonsanalyse
  • Sikkerhetshåndtering
  • Finans- og prosjektplanlegging
  • Personalledelse
  • Oppfølging og evaluering
  • Forhandlingsteknikker
  • Stresshåndtering