Kurs for medisinske koordinatorer

  • Planlegging, oppfølging og evaluering av medisinske aktiviteter
  • Personalhåndtering
  • Veiledning
  • Katastrofeplanlegging
  • Medisinske policyer og manualer