Kurs for logistikkoordinatorer

  • Prosjektplanlegging og implementering,
  • Håndtering av varer og forsyninger,
  • Oppfølging, evaluering og rapportering,
  • Katastrofeplanlegging,
  • Personalledelse
  • Vann- og sanitet,
  • Sikkerhet
  • IT og telekommunikasjon