Kurs for landansvarlige

  • Strategisk planlegging og kommunikasjon
  • Medisinsk og humanitær handling
  • Internasjonal humanitær lov
  • Kontekst- og behovsanalyse
  • Ledelse
  • Ressurs- og sikkerhetshåndtering