Forberedende kurs

  • Leger Uten Grensers identitet, verdier og prinsipper
  • Slik jobber Leger Uten Grenser
  • Roller og ansvarsområder i feltteamet
  • Sikkerhet, stresshåndtering og tverrkulturell kommunikasjon
  • Humanitær nødhjelp