Fagspesifikke kurs

Vi tilbyr også en rekke medisinske og tekniske kurs for feltarbeidere med erfaring fra ett eller flere oppdrag.
Noen eksempler:
 
  • Kirurgi
  • Ernæring
  • Vaksiner
  • Hiv/aids
  • Epidemier
  • Teknisk logistikk
  • Avansert bilmekanikk
  • Vann- og sanitetshåndtering