Jobb som frivillig

 

Vi har ofte behov for frivillig innsats:

  • Støtte til de forskjellige avdelingene med diverse administrative arbeidsoppgaver
  • Lunsjfrivillige som kan lage i stand kontorets lunsj

 

  • Praktikantstillinger i kommunikasjonsavdelingen, utlyst på jevnlig basis
  • Prosjektavhengige stillinger som vil bli utlyst når det er aktuelt.

Interessert? Kontakt frivilligkoordinator Julia Myska på 940 12 486