Spørsmål og svar om feltarbeid

Feltarbeid

Hva er kravene for å bli feltarbeider?

Du må:

 • Ønske å reise på flere oppdrag
 • Være tilgjengelig for oppdrag av 12 måneders varighet (NB! For kirurger og andre medisinske spesialister kreves det kortere tilgjengelighet)
 • Villig til å utsette deg for personlig risiko
 • Ha minst to års relevant yrkeserfaring
 • Være fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Ha erfaring med å lede og lære opp andre
 • Snakke og skrive godt engelsk
 • Det hjelper også om du snakker fransk, arabisk eller spansk og at du har jobbet eller reist i fattige land

I tillegg stiller vi krav som varierer avhengig av søkernes yrkesbakgrunn/erfaring:

I tvil om du kan reise ut? Ta kontakt på rekruttering@legerutengrenser.no (In english, please) eller telefon 940 12 441.

Må jeg ha kurs i tropemedisin for å jobbe i felt?

Ja, hvis du reiser ut som helsepersonell (NB: unntak for visse medisinske profiler, se under "kurs i tropemedisin").

Du trenger ikke slikt kurs hvis du reiser ut for å jobbe med administrasjon, logistikk, personal eller liknende.

Her finner du kurs i tropemedisin.

Hvor lange er oppdragene?

Som regel fra 6 til 12 måneder. Du må være tilgjengelig for oppdrag av 12 måneders varighet.

Gynekologer, kirurger, operasjonssykepleiere, anestesileger og anestesisykepleiere må være tilgjengelige for oppdrag av minimum 1-2 måneds varighet. Jo lenger tilgjengelighet,desto bedre, da du i lengre oppdrag vil kunne jobbe med lokal kompentanseheving.

Kan jeg reise ut med familie eller ektefelle/kjæreste?

Nei, ikke på første oppdrag.

Men etter hvert som du opparbeider deg mer erfaring og blir kvalifisert til koordinasjonsstillinger, kan det være mulig å dra på oppdrag med familie eller ekstefelle/kjæreste.

Kan jeg reise i felt som praktikant eller student?

Nei. Du må ha to års relevant yrkeserfaring for å søke om å bli feltarbeider.

Er det mulig å besøke feltprosjektene deres når man er ute og reiser på egenhånd?

Nei, i utgangspunktet ikke. Akkurat som sykehuspersonell her hjemme, er vår oppgave å behandle pasienter, ikke å ta imot besøk. Ethvert besøk vil legge beslag på tid og ressurser som ellers ville blitt brukt til å redde liv og lindre nød. Men dette er til syvende og sist opp til ledelsen på hvert enkelt feltprosjekt.

Vi arrangerer ikke slike besøk fra Leger Uten Grenser-kontoret i Norge.

Velger jeg selv hvor jeg skal jobbe?

Nei. Du må være forberedt på å jobbe hvor som helst i verden.

Er jeg forsikret i felt?

Ja. Leger Uten Grenser ordner alle forsikringene du trenger, deriblant:

 • Medisinsk forsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Yrkeskadeforsikring
 • Bagasjeforsikring

NB: Dyre personlige eiendeler som for eksempel kamera og PC kan det være du må forsikre selv.

Kan jeg besøke et prosjekt for frivillig arbeid eller oppgaveskriving?

Selv om studenter knytter forskning eller masteroppgave o.l. til emner som er relevante for Leger Uten Grenser, så har vi dessverre ikke mulighet for å fasilitere feltbesøk til våre prosjekter.

Det er heller ikke mulig å jobbe som frivillig i felt, selv ikke for leger som kun har turnustjeneste gjenstående.

Hva er aldersgrensen for å reise i felt?

Våre forsikringsordninger dekker opp til 67 år.

Hvor store team jobber man i?

Det varierer fra prosjekt til prosjekt: alt fra noen få personer til store grupper.

Hvordan er boforholdene i felt?

De varierer veldig, alt fra telt til jordhytter til hus eller leiligheter med alle fasiliteter.

Du må være forberedt på svært enkle forhold med lite privatliv.

Klima kan være krevende, og det er ikke alltid du vil ha tilgang til strøm eller innlagt vann.