Epidemologer

Vi trenger epidemologer til kortere og lengre oppdrag.Få stillinger.

Arbeidsoppgavene kan være å bidra med å planlegge respons ved epidemier, utføre mortalitetsstudier, evaluere - og ingangsette systemer for sykdomsmonitorering, samt epidemologisk "evidence based" støtte i komplekse prosjekter.

Du må:

 • Medisinsk / paramedisinsk bakgrunn med videreutdannelse i epidemologi eller Public Health med epidemologisk fokus
 • Ha praktisk erfaring med innen planlegging/ implementering/ evaluering av kvalitative og kvantitative epidemologiske metoder
 • Evne til å planlegge og implementere sykdomsmonitorering og annen type datainnsamlig slik som mortalitets- og ernæringsundersøkelser
 • Praktisk kunnskap med bruk av epidemologiske dataprogrammer og statistisk analyse
 • Ønske å reise på flere oppdrag
 • Være villig til å utsette deg for personlig risiko
 • Ha minst to års relevant yrkeserfaring
 • Være fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Ha erfaring med å lede og lære opp andre
 • Snakke og skrive godt engelsk
 • Det hjelper også om du snakker fransk, arabisk eller spansk og har jobbet eller reist i fattige land

Spørsmål? Ta kontakt på rekruttering@legerutengrenser.no (In english, please).

Er du i Oslo-området? Kom på informasjonsmøte om feltarbeid! Klikk her for mer info.

Kan du ikke reise i felt? Klikk her for å støtte oss med penger i stedet.