Utrygg abort dreper seks kvinner i timen | Leger Uten Grenser