Vestmyra skole i Nordland fylke vinner Témoignage-prisen 2016

Publisert 14.12.2016

[14.12.2016] Leger Uten Grenser er stolte av å kunne offentligjøre vinneren av årets skoleprosjekt, Et Grenseløst Skoleprosjekt 2016.

I år var det Marion, Signe, Maria og Ronja i 9. klasse på Vestmyra ungdomsskole i Nordland som stakk av med hovedprisen; Témoignage-prisen for 2016. De hadde valgt krisen som omhandler høye priser for vaksine mot lungebetennelse.

Vinnerne for årets skoleprosjekt 2016. F.v: Maria, Signe, Ronja og Marion i 9.klasse ved Vestmyra skole i Nordland.

Juryens begrunnelse:

- Vinneren for årets skoleprosjekt ble i år Vestmyra skole i Nordland. Vinnergruppa har arrangert en kjendisfotballkamp hvor de selv planla og organiserte arrangementet. De har hatt en klar plan og strategi for å nå bredt ut. Det har resultert i engasjement fra store deler av lokalsamfunnet, både fra skolen, sporten, lokalmedia, politikere, lensmann og næringsliv. De har vært svært engasjerte og har gjennom organisering, informasjonsarbeid og direkte kommunikasjon gjennomført et vellykket og gjennomarbeidet arrangement hvor de tydelig har synliggjort en av årets glemte kriser, prisen på vaksine mot lungebetennelse, sier juryformann Lindis Hurum.

Juryen besto i år av:

Lindis Hurum, feltarbeider med 10 års erfaring i Leger Uten Grenser og forfatter av boka, «Det finnes ingen de andre - bare oss»

Regine Stokstad, kulturredaktør i Universitas.

Hanne Kjærland Olsen, redaksjonsleder i Opplysningen 99,3 på Radio Nova.

Engasjementet til norske skoleelever er med på å rette oppmerksomheten mot mennesker som lider i glemte kriser verden over.  

- Vi retter selvfølgelig en ekstra gratulasjon til årets vinner, men det er viktig å presisere at alle deltakere i skoleprosjektet er vinnere for oss i Leger Uten Grenser. Alle har på ulike måter vært engasjert i prosjektet og ved dette bidratt til økt bevissthet rundt de glemte krisene, som er kjempeviktig fordi færre dør når flere vet. Vi vil takke alle elever og lærere som har vært med på dette, sier Lindis Hurum.   

Om skoleprosjektet:

For sjette år på rad arrangerer Leger Uten Grenser Et Grenseløst Skoleprosjekt, og i år har 69 ungdomsskoler i 14 norske fylker gjennomført prosjektet. Prosjektet tar utgangspunkt i de ti glemte krisene Leger Uten Grenser presenterer hvert år. Elevene skal i sin prosjektperiode jobbe med en eller flere av disse krisene for å sørge for at de får oppmerksomhet og ikke blir glemt, verken av folk eller av media.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juryen for årets skoleprosjekt. f.v: Hanne, Lindis og Regine.