Stenging av Dadaab flyktningleir er ulovlig

Publisert 09.02.2017

Kenyanske myndigheter har siden i fjor truet med å stenge verdens største flyktningleir, nå har kenyanske høyesterett sagt at avgjørelsen er ulovlig. 

Flyfoto av Dagahley-delen av flyktningeleiren Dadaab i Kenya. Foto: Tom Maruko

Flyfoto av Dagahley-delen av flyktningeleiren Dadaab i Kenya. Foto: Tom Maruko

- Dette er et steg i riktig retning. Vi har vært imot stengingen av Dadaab siden kenyanske myndigheter gikk ut med dette i mai, og vi håper nå at kenyanske myndigheter respekterer avgjørelsen til høyesterett, og at eventuelle returer kun skjer på frivillig basis, sier sykepleier Monica Falk.
 
Dadaab er verdens største flyktningleir hvor over 256.000 av beboerne er fra Somalia. I mai 2016 gikk kenyanske myndigheter ut med at de ville stenge leiren i løpet november samme år. I oktober sa de at de ville utsette dette til mai 2017, men nå har kenyanske høyesterett avgjort at stengingen av Dadaab er ulovlig. Leger Uten Grenser har hele tiden motsatt seg kenyanske myndigheters ønske om å stenge leiren, da det eneste alternativet beboerne hadde var å dra tilbake til hjemlandet sitt, eller dra videre på flukt.
 
 
En frivillig returavtale ble i november 2013 opprettet sammen med kenyanske og somaliske myndigheter i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger. Avtalen skulle sikre at de som frivillig ønsket å dra tilbake til Somalia, skulle gjøre dette i trygge og verdige omgivelser. Avtalen har blitt kraftig kritisert av Flyktninghjelpen, som mener rammene rundt avtalen ikke ble fulgt.
 
En av de glemte krisene 
Dadaab flyktningleir var en av fjorårets glemte kriser. Forholdene beboerne i Dadaab lever under er svært kritikkverdig, og selv om stengingen nå forhåpentligvis blir avblåst er det fremdeles viktig at det internasjonale samfunnet ikke glemmer Dadaab. 
 
-Vi håper nå at de aktuelle partene sammen med det internasjonale samfunnet kan forsøke å komme opp med alternativer for beboerne i Dadaab. Dette kan blant annet være at de kan få opphold i andre land, at man oppretter mindre leirer i Kenya eller integrere de i kenyanske samfunn. Avgjørelsen fra høyesterett ønsker vi velkommen, men det likevel svært viktig at vi igjen ikke glemmer hva slags forhold menneskene i Dadab lever under, sier Falk.
 
Leger Uten Grensers arbeid I Dadaab
Leger Uten Grenser startet å jobbe i Dadaab i 1992 og er de eneste som driver helsehjelp i Dagahaley-leiren. På sykehuset vårt har vi plass til 100 pasienter, i tillegg til at vi driver to helseposter. Her sørger vi for mental helsehjelp konsultasjoner, kirurgi, svangerskapsoppfølging, hiv og tuberkulose behandling. Prosjektene vi arbeider med i Dadaab er kun finansiert gjennom private givere. I 2015 utførte våre team 182.351 konsultasjoner på pasienter og 11.560 innleggelser.
 
*Leger Uten Grenser har ikke vært tilstede i Somalia siden 2013 på grunn av gjentatte angrep på personell. Vi er i dialog om å gjenopprette prosjekter der, men har ikke per dags dato aktive prosjekter i landet.

 

 

Les mer:
Leger Uten Grenser tilbake i Somalia etter fire år
Frykter en humanitær krise om verdens største flyktningleir blir stengt i november
Rask og riktig hjelp til voldtektsofre
Advarer mot nytt kolerautbrudd i Kenya
Kenya: Kolera sprer seg hurtig