Aktuelt

Leger Uten Grenser evakuerer nord-Jemen etter gjentatte bombeangrep

Dette vil gjelde sykehusene i Haydan, Razeh, Al Gamouri, Yasnim i Saada og Abs og Al Gamouri i Hajjah. 
 
Stridsregler må endres
- Denne siste bombingen viser at de nåværende regler for strid, militære protokoller og prosedyrer ikke er gode nok for å unngå angrep på sykehus, sier Joan Tubau, Generalsekretær i Leger Uten Grenser. 
 
- De må gås igjennom og endres, sier Tubau.
 

Dødstallene har steget til 14 etter bombing av Abs-sykehuset i Jemen

De medisinske hjelpearbeiderne gjorde alt de kunne, men pasientene ble kritisk skadde i bombeangrepet. Blandt de drepte er Abdul Kareem al Hakeemi, som arbeidet for Leger Uten Grenser under angrepet. Leger Uten Grenser kjenner til tjuefire skadde som ble overført til andre helsesentre i området. Leger Uten Grenser følger med på deres helsetilstand.
 
Under angrepet var sykehuset fullt av pasienter under rekonvalesens etter kirurgi og fødsel. Det var også nyfødte og barn på sykehuset under bombingen. 
 

11 mennesker døde og minst 19 skadd etter flyangrep på et Leger Uten Grenser støttet ABS-sykehuset i Hajjah, nordvest i Yemen

 
Angrepet fant sted kl. 15:45 lokal tid. Dette er det fjerde angrepet på et Leger Uten Grenser-støttet sykehus det siste året. Eksplosjonen drepte umiddelbart ni mennesker, inkludert en hjelpearbeider fra Leger Uten Grenser. To pasienter døde under transport til Al Jamhouri sykehuset. Fem pasienter er fremdeles innlagt på sykehus.
 

Syria: Fanget, under angrep og kampen for overlevelse i Aleppo

- Vi krever igjen at krigførende parter respekterer krigens regler og at de som har mulighet til å legge press på disse partene om å stanse dette blodbadet, sier Pablo Marco, operasjonssjef for Leger Uten Grenser i Midtøsten.
 
Sykehusene kollapser

Krisen rundt Tsjadsjøen: Hva gjør Leger Uten Grenser?

Siden 2014 har volden spredt seg fra det nord-østlige Nigeria til Kamerun, Tsjad og Niger.
 
Tusenvis av skoler har måttet stenge, statlige tjenester er ikke tilgjengelige og det er vanskelig å drive jordbruk. I tillegg til dette angripes sykehus og klinikker, noe som fører til at helsearbeidere må flykte. Mer enn 2,7 millioner mennesker er fordrevne og på flukt fra sine hjem. I Nigeria alene er mer enn 2,2 millioner mennesker internt fordrevne. 
 
Til sammen står nå 3,8 millioner mennesker i fare for å sulte.

Advarer mot storskala humanitær katastrofe i nord-østlige Nigeria

- I Banki, som i så mange andre områder, har folk nesten ikke tilgang til noen hjelp, sier Hugues Robert, programsjef i Leger Uten Grenser, som nettopp kom tilbake fra byen på grensa til Kamerun. 
 
- Folk samler seg i byer ødelagt av krig, avskåret fra omverdenen og er totalt avhengig av hjelp utenfra, som ikke kommer. Om vi ikke klarer å raskt gi mat, mann og akuttmedisin vil underernæring og sykdom fortsette å skape kaos, sier Robert.
 
Ekstreme dødsrater

Middelhavet: Forferdelige scener

Etter en nødmelding angående to gummibåter i havsnød, vendte de skipet i all hast. Etter tre timer kom de fram til stedet.
 
- De første meldingene vi fikk antydet at det var 15 omkomne i en av de to gummibåtene, sier Schippers prosjektkoordinator på redningsskipet MV Aquarius.
 
- Sjansen for at en finner omkomne i disse båtene er stor, men da jeg fikk vite det totale antallet trodde jeg først at det ikke var sant, forteller hun.
 
Unødvendig tragedie

Jordan: Leger Uten Grenser krever medisinsk evakuering av syriske krigsskadde

Den siste måneden har Jordans nordlige grense til Syria vært stengt etter et selvmordsangrep som drepte syv jordanske soldater ved grensen. Leger Uten Grensers akuttmottak i byen Ar Ramtha, kun 5 km fra den syriske grensen, har ikke mottatt én eneste ny pasient i denne perioden. 
 
- Stengingen av grensen betyr at de mest sårbare ofrene for konflikten i Syria – de som er hardt skadet i krigen – ikke lenger får muligheten til å overleve, sier Luis Eguiluz, Leger Uten Grensers landansvarlige i Syria. 
 

Middelhavet: Redningsaksjon berget 209 mennesker

Menneskene befant seg i to gummibåter, men blant de overlevende fant de også likene av 21 kvinner og en mann.
 
- Da våre redningsarbeidere ankom den første gummibåten fant de likene liggende i bunnen av båten i en dam av bensin, sier Jens Pagotto, Leger Uten Grensers ansvarlige for søk og redning i Middelhavet.
 
- De overlevende hadde vært ombord i båten sammen med likene av disse kvinnene i flere timer, forklarer Pagotto. 
 

Nigeria: Helsekatastrofe i Borno

- Hjelpeorganisasjoner må starte en massiv hjelpeoperasjon for å svare på denne katastrofen, sier Isabelle Defourny, lege og programansvarlig for Leger Uten Grenser. Defourny kom nettopp tilbake fra Borno. 

Langt over katastrofenivå

Pages