Leger Uten Grenser: - Åpne interneringsleirene!

Publisert 18.05.2016

To måneder etter at avtalen mellom EU og Tyrkia ble signert fortsetter situasjonen å forverre seg for flyktninger og migranter som er innelåst på de greske øyer. Leger Uten Grenser fordømmer de forferdelige forholdene i leirene og ber om at de alle åpnes umiddelbart. 

Et hjem i Europa? Denne familien ankom Moria og måtte sove de første nettene rett på bakken. Nå ber Leger Uten Grenser om at disse leirene åpnes. Foto: Jonas Hågensen / Leger Uten Grenser

Helt siden 20. Mars har flyktninger og migranter som har ankommet de greske øyene blitt sendt til stengte interneringsleire. Blant dem er det kvinner og nyfødte, samt dusinvis av enslige mindreårige som ikke får noen spesiell beskyttelse. 
 
Administrativ forvaring på denne måten skal ikke overstige 25 dager – noe som ikke overholdes. Det er nå åpenbart at mange av flyktningene og migrantene som nå bor oppå hverandre blir holdt i leirene ulovlig. Selv om antallet mennesker som er stengt inne i noen leire er dobbelt av normal kapasitet, samt at det ikke er noe skille mellom menn og kvinner under stadig dårligere forhold, fortsetter myndighetene å stenge inne flere mennesker til leirene. 
 
Ifølge informasjon fra Leger Uten Grensers team er det mangel på vann og husly i noen av leirene, de sanitære forholdene blir ikke vedlikeholdt, hygienen er forferdelig og matdistribusjonen skjer tilfeldig. Våre team har også observert en stor økning av mennesker som lider av stress og skader relatert til vold. Situasjonen er spent på grunn av overbefolkning og forlenget forvaring. Samtidig får flyktningene og migrantene svært lite informasjon selv om dette kunne gitt dem et ørlite håp om en fremtid. 
 
Grunnlagt på avvisning og avskrekking har migrasjonspolitikken til EU fungert etter hensikten: færre migranter og flyktninger kommer nå til øyene. Men den brutale politikken virker ikke å være nok ettersom de som faktisk fortsetter å krysse Egeerhavet med livet som innsats blir forvart under stadig verre forhold. 
 
Denne forvaringen fungerer kun til å gjøre situasjonen verre for flyktningene og migrantene som blir behandlet på en stadig mer inhuman og nedverdigende måte. Det er nå viktig og raskt lindre noe av nøden ved å åpne opp leirene slik at flyktningene og migrantene kan bevege seg fritt på øyene. Leger Uten Grenser gjentar til både EU og greske myndigheter at forholdene i disse interneringsleirene er forferdelige og ber om at de åpnes umiddelbart. 
 
Les mer:
Svært vanskelige levekår for flyktninger på grensen mellom Italia og Frankrike
Ofte stilte spørsmål om Middelhavet
Libya: Inhumane forhold i lukkede mottak
Mexico: Flyktninger har opplevd krigslignende vold
Pasienthistorie fra Syria: – Sønnen min døde i armene mine