580.000 mennesker har flyktet fra Mosul

Publisert 20.05.2017

Kamper mellom soldater fra Den islamske stat og koalisjonsstyrker i Mosul har sendt 580.000 mennesker på flukt siden oktober 2016. Hundretusenvis er fortsatt fanget i Vest-Mosul. De som klarer å komme seg til Leger Uten Grensers klinikker forteller om lite mat og mangel på helsetjenester. På grunn av matmangelen behandles derfor barn for akutt underernæring. 

“De fleste sykehusene i Mosul har blitt skadd eller ødelagt,” sier Marc van der Mullen, Leger Uten Grensers operasjonsleder.

Leger Uten Grenser har i dag seks medisinske anlegg i og rundt Mosul, og tilbyr akutthjelp og akutt kirurgisk hjelp, mødrehelsetjeneste, i tillegg til rehabilitering etter store kirurgiske inngrep. De medisinske teamene har behandlet tusenvis av pasienter siden kampene brøt ut i Øst- og Vest-Mosul, og flertallet av pasientene behandles for krigsskader. Teamene behandler også barn som lider av underernæring, tilbyr primærhelsetjenester og mental helsehjelp i de nyetablerte flyktningleirene som er opprettet for de som flykter fra Mosul.

”I Vest-Mosul er medisinske tilbud svært mangelfulle og de pågående kampene fører til mange skader og dødsfall. I Øst-Mosul begynner nå oppbyggingen av medisinske anlegg å ta form”, sier Marc van der Mullen, Leger Uten Grensers operasjonsleder.

Vest-Mosul
Pasientene som ankommer klinikkene til Leger Uten Grenser i Vest-Mosul forteller at tilgang på mat og vann stadig blir vanskeligere, og at de få varene som finnes er ekstremt dyre. I tillegg forteller de at tilgang på helsetjenester nærmest er umulig.


Et medisinsk team behandler pasient i Vest-Mosul. FOTO: Leger Uten Grenser

Øst-Mosul
Leger Uten Grenser driver flere sykehus i Øst-Mosul. Et nytt sykehus ble åpnet i begynnelsen av mars 2017. På under tre måneder hadde sykehuset mottatt 4.400 pasienter, hvorav halvparten gjaldt akutte tilfeller, og det har blitt utført 93 keisersnitt.
Ved et annet sykehus i Øst-Mosul har det blitt tatt i mot 130 babyer på to måneder.

Sør for Mosul
82% av menneskene som ankommer Leger Uten Grenser sin klinikk i byen Hammam al-Alil sør for Mosul, lider av krigsskader.

Fram til begynnelsen av mai har Leger Uten Grenser utført 160 store kirurgiske inngrep. I tillegg har organisasjonen begynt å tilby primærhelsetjenester i byen, og utfører 500 konsultasjoner hver dag for den lokale befolkningen og for flyktningene fra Mosul i den nærliggende flyktningleiren.

Jente flykter forbi ødelagte hus ved byen Hammam al-Alil sør for Mosul. FOTO: Leger Uten Grenser

Qayyarah
Siden januar har flere enn 5.700 pasienter vært på akuttmottaket i Qayyarah. Helsepersonellet der rapporterer om pasienter med skader fra luftangrep, eksplosjoner og fra kasteskyts.

Langsiktig arbeid 
Med tusenvis av pasienter med svært alvorlige krigsskader, vil det være et stort behov for oppfølging av disse pasientene over en lengre periode i de kommende månedene.

”En persons rekonvalesens slutter ikke ved den akuttmedisinske behandlingen. De har ofte behov for flere måneder med behandling, både fysisk og psykologisk for å kunne gjenoppbygge sine ødelagte liv. Våre pasienter vil bære arrene etter kampen om Mosul resten av sine liv, men våre team hjelper dem med å tilpasse seg sin nye virkelighet, og vil returnere dem til familiene sine så friske som mulig.”, sier Chiara Burzio, Leger Uten Grenser medisinske koordinator.

Leger Uten Grenser i Irak
Leger Uten Grenser har 1.600 nasjonale og internasjonale ansatte i ti provinser i Irak.

I 201